Visual Studio Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.2 Sürüm NotlarıGeliştirici topluluğu | Sistem gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir kod | Lisans koşulları | Blogları | Bilinen en son sürüm sorunları | Visual Studio docs 'Da yeni yenilikleri


Visual Studio 2019’un en son sürümünü indirmek için bir düğmeye tıklayın. Visual Studio 2019’u yükleme ve güncelleştirme yönergeleri için bkz. Visual Studio 2019’u en son sürüme güncelleştirme. Ayrıca çevrimdışı yükleme yönergelerine bakın.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Visual Studio 2019 sürüm 16.2’deki Yenilikler

Visual Studio 2019 sürüm 16.2 Yayınları

Visual Studio 2019 Blog

Visual Studio 2019 Blog, Visual Studio Mühendislik Takımı tarafından sunulan resmi ürün içgörüleri kaynağıdır. Visual Studio 2019 yayınları hakkında kapsamlı bilgileri aşağıdaki gönderilerde bulabilirsiniz:


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.2.5 New release icon

yayın tarihi: 10 Eylül 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.2.5'te Düzeltilen En Önemli Sorunlar

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimleri

CVE-2019-1232 Tanılama Merkezi Standart Toplayıcı Hizmeti Ayrıcalıkların Yükseltilmesi Güvenlik Açığı

Tanılama Merkezi Standart Toplayıcı Hizmeti, bazı dosya işlemlerinin kimliğine hatalı şekilde büründüğünde ayrıcalık yükseltmesinde güvenlik açığı olur. Bu güvenlik açığından başarılı bir şekilde yararlanan bir saldırgan yükseltilmiş ayrıcalıklar elde edebilir. Güvenlik açığı olan bir sisteme yetkisiz erişimi bulunan bir saldırgan, bu güvenlik açığından yararlanabilir. Güvenlik güncelleştirmesi, Tanılama Merkezi Standart Toplayıcı Hizmeti'nin dosya işlemlerini düzgün taklit etmesini güvence altına alarak güvenlik açığını giderir.

CVE-2019-1301: .NET Core’da Hizmet Reddi Güvenlik Açığı

.NET Core web isteklerini düzgün bir şekilde işlemediğinde hizmet reddi güvenlik açığı oluşur. Bu güvenlik açığını başarılı bir şekilde kötüye kullanabilen saldırgan, bir .NET Core web uygulamasında hizmet reddi sorununa yol açabilir. Güvenlik açığı, uzaktan bağlanarak kimlik doğrulaması olmadan kötüye kullanılabilir.

Güncelleştirme, .NET Core web uygulamasının web isteklerini işleme şeklini düzelterek bu güvenlik açığını giderir.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.2.4

yayın tarihi: 5 Eylül 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.2.4'te Düzeltilen En Önemli Sorunlar


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.2.3

yayın tarihi 20 Ağustos 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.2.3'te Düzeltilen En Önemli Sorunlar


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.2.2

yayın tarihi 13 Ağustos 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.2.2'de Düzeltilen En Önemli Sorunlar

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimleri

CVE-2019-1211 Visual Studio Ayrıcalıkların Yükseltilmesiyle ilgili Güvenlik Açığı için Git

Yapılandırma dosyaları yanlış bir şekilde ayrıştırıldığında Git’te Visual Studio için ayrıcalıkların yükseltilmesi durumunun oluşması. Güvenlik açığından yararlanan bir saldırgan, farklı bir yerel kullanıcının bağlamında kod yürütebilir. Kimliği doğrulanmış bir saldırganın, güvenlik açığından yararlanmak için uygulamayı tam olarak yüklemeden önce Git yapılandırma dosyalarını değiştirmesi gerekir. Ardından, belirli Git komutlarını çalıştırmak için saldırganın sistemdeki farklı bir kullanıcıyı ikna etmesi gerekir. Güncelleştirme, yapılandırma dosyalarını düzenlemek için gereken izinleri değiştirerek sorunu ele alır.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.2.1

yayın tarihi 6 Ağustos 2019

Visual Studio 2019 sürüm 16.2.1'de Düzeltilen En Önemli Sorunlar


Release Notes Icon

Yayın tarihi: 24 Temmuz 2019

IDE

 • Tam klavye erişilebilirliği için başlangıç penceresi ve yeni proje iletişim kutusu ekranlarında farklı eylemlere hızlı bir şekilde geçiş yapmak üzere Alt tuşunu ve kelimede altı çizili olarak gösterilen bir harfi basılı tutun.
 • Çözüm dosyaları dahil herhangi bir dosya türünü yüklemek için, Visual Studio’yu başlattığınızda dosyayı başlangıç penceresine bırakın.
 • Kenarları sürükleyerek başlangıç penceresini ve yeni proje iletişim kutusunu yeniden boyutlandırın. Visual Studio pencere çağrıları arasında değiştirilen boyutları hatırlar. Başlatma durumundayken pencerelerin başlık çubuğuna tıklayarak ekranı kaplama ve görev çubuğu simgesine tıklayarak simge durumuna küçültme olanağı.
 • “Araçlar > Komut Satırı” öğesine giderek veya Visual Studio Arama ile arayarak Geliştirici Komut İstemi ve Geliştirici Power Shell’e erişme. Bunlara IDE içinden erişmek, yollarını otomatik olarak açık olan çözüme veya klasöre göre ayarlar.
 • Önizleme Özellikleri araç seçenekleri sayfası, özellik hakkında daha fazla bilgi sağlayan yeni bir görünüme sahiptir. Yeni özellikler hakkında bilgi edinmek ve geri bildirim sağlamak için bu sayfayı kontrol edin.
 • Önizleme Özelliği: Araç pencerelerini açma etkisini en aza indirerek Visual Studio başlangıç zamanını iyileştirmek için “Standart araç penceresi düzeni” önizleme özelliğini etkinleştirin.
 • OneDrive ile eşitlenen Belgelerim klasörlerinde gereksiz alan kullanımından kaçınmak için, yedek dosyaları şimdi geçici bir klasöre kaydediliyor
 • Kullanıcıların Visual Studio, Azure CLI veya Azure PowerShell’de kaynaklara erişmek için yalnızca bir kez oturum açması gerekir.
 • Geliştirici PowerShell, kullanıcıların alışık olduğu PowerShell arabiriminden Geliştirici Komut İstemi’nde yapabildikleri her şeyi yapmalarına olanak tanır.
 • Visual Studio genellikle kullandığınız şablon türlerine erişebilmek için, daha az tıklamayla yeni proje iletişim kutusunun çağrılarında dil, platform ve proje türüne yönelik filtreleri tutar.
Filters in New Project Dialog
Yeni Proje İletişim Kutusunda tutulan filtreler

Genişletilebilirlik

 • LSP: Katlama Aralığı büyük kod parçacıklarını daha iyi desteklemek için güncelleştirildi
 • Newtonsoft.Json kullanın bir uzantı yeni sürümdeki özelliklerden yararlanabilir.

C++

 • Clang ile yapılandırılan yerel CMake projeleri için, Kod Analizi şimdi düzenleyici içinde uyarılar (dalgalı çizgiler) olarak ve Hata Listesinde görüntülenen bir arka plan kod analizinin parçası olarak clang-tidy denetimleri çalıştırır.
 • C++17'deki P0067R5 Temel dize dönüştürmeleri için <charconv> üst bilgisi güncelleştirildi:
  • chars_format::fixed ve chars_format::scientific duyarlığı için kayan nokta to_chars() aşırı yüklemeleri eklendi (chars_format::general precision henüz uygulanmamış olan tek bölümdür)
  • chars_format::fixed en kısa şekilde iyileştirildi
 • Aşağıdaki C++20 Standart Kitaplık önizleme özellikleri eklendi:
  • /std:c++latest altında kullanılabilir:
  • P0020R6: atomic<floating-point>
  • P0463R1: endian sabit listesi
  • P0482R6: UTF-8 karakterleri ve dizeleri için char8_t türü
  • P0653R2: işaretçiyi ham işaretçiye dönüştürmek için to_address()
  • /std:c++17 ve /std:c++latest altında kullanılabilir:
  • P0600R1: kitaplıkta [[nodiscard]]
  • Koşulsuz olarak kullanılabilir:
  • P0754R2: <version> üst bilgisi
  • P0771R1: std::function taşıma oluşturucusu noexcept olmalıdır
 • Windows SDK’sı artık Windows için CMake ve Linux için CMake bileşenleri için bir bağımlılık değil.
 • C++ bağlayıcısında en büyük giriş için yineleme derleme sürelerini önemli ölçüde iyileştiren geliştirmeler. /debug:fast ve /incremental süreleri ortalama olarak 2 kat ve /debug:full 3-6 kat iyileştirildi.

Visual Studio Yükleyicisi desteği

 • Visual Studio Yükleyicisi artık gelişmiş boyut alanı algılamayı kullanıcının zaten yüklediği öğelere göre işliyor. Gereken alan miktarı kullanılabilen alandan önemli ölçüde büyükse, önceki uyarı hataya dönüştürülür ve yüklemeleri engeller.
Insufficient Space Error Example
Yetersiz Alan Hata Örneği

Microsoft Edge Insider desteği

 • Visual Studio artık ASP.NET ve ASP.NET Core projelerinde yeni Microsoft Edge Insider tarayıcısında JavaScript hata ayıklamasına olanak sağlar.
 • Tarayıcıyı yükleyin, uygulama JavaScript içinde bir kesme noktası ayarlayın ve Edge Insider tarayıcısını kullanarak bir hata ayıklama oturumu başlatın. Visual Studio, geliştiricilerin Visual Studio içinde uygulama JavaScript adımlamasına olanak sağlamak için hata ayıklama etkinleştirilerek yeni bir tarayıcı penceresinde başlatılır.
Edge Insiders debugging in Visual Studio
Edge Insiders kullanarak hata ayıklama
 • Visual Studio ayrıca tarayıcıyı özel CLI parametreleriyle (ör. ---inprivate) başlatmak için "Şununla gözat" seçeneğini kullanan özel tarayıcı yapılandırmalarında hata ayıklamayı destekler.
Edge Insiders with custom CLI params
Özel CLI parametreleri desteği

.NET

 • Kullanıcılar Kullanımları Sırala komutunun Kullanımları Kaldır komutundan ayrı olarak geri getirilmesini istedi. Kullanımları Sırala komutu artık Düzenle > IntelliSense altında kullanılabilir.
Sort Usings
Kullanımları Sırala
 • Kullanıcılar artık bir switch deyimini bir switch ifadesine dönüştürebilir. switch ifadeleri yeni bir C# 8.0 özelliği olduğundan, proje dosyası altında dil sürümünün önizleme olarak ayarlandığından emin olun. İmlecinizi switch anahtar sözcüğüne yerleştirin ve (Ctrl+. ) kısayolunu kullanarak Hızlı Eylemleri ve Yeniden Düzenleme menüsünü açın ve Switch deyimini ifadeye dönüştür seçeneğini belirleyin.
Convert Switch Statement to Switch Expression
Switch Deyimini Switch İfadesine Dönüştürme
 • Geliştiriciler artık bir kod düzeltme ile parametre oluşturabilir. İmleci değişken adına yerleştirin ve (Ctrl+. ) kısayolunu kullanarak Hızlı Eylemleri ve Yeniden Düzenleme menüsünü açın. Yeni bir parametre oluşturmak için Değişken oluştur seçeneğini belirleyin.
Generate Parameter Code Fix
Parametre Kod Düzeltmesi Oluştur

WPF/UWP Araçları

WPF/UWP uygulamaları oluşturan müşteriler Visual Studio XAML araçlarında şu geliştirmeleri görecek:

XAML Hata Ayıklama Araçları:

 • XAML C# Düzenle ve Devam Et özelliği artık XAML Çalışırken Yeniden Yükleme olarak adlandırılıyor: WPF/UWP müşterileri için XAML C# düzenle ve devam et özelliği artık XAML Çalışırken Yeniden Yükleme olarak adlandırılıyor. Bu yeni adın, özelliğin gerçek çalışma şekline daha uygun olması (çünkü XAML düzenlemesi yapıldıktan sonra duraklama gerekmiyor) ve Xamarin.Forms'daki benzer işlevsellikle eşleşmesi amaçlandı.
 • XAML Çalışırken Yeniden Yükleme kullanılabilir/kullanılamaz: Uygulama içi araç çubuğu XAML Çalışırken Yeniden Yükleme'nin kullanılabilir/kullanılamaz olduğunu gösterecek ve ilgili belgelere bağlantı sağlayacak şekilde güncelleştirildi. Bu geliştirme yapılmadan önce müşterilerin XAML Çalışırken Yeniden Yükleme özelliğinin çalışıp çalışmadığını görmelerinin tek yolu özelliği denemeleriydi ve bu da karışıklığa yol açıyordu.
 • Uygulama içi araç çubuğunun artık teması var: Artık uygulama içi araç çubuğunun Visual Studio'da seçilen tema renklerine uygun bir stili var.
In-app toolbar themed
Uygulama içi araç çubuğunun teması var
 • Uygulama içi araç çubuğu öğe seçim davranışı değişti: Uygulama içi araç çubuğunun çalışan uygulama içinden öğeleri seçmeye yönelik “Seçimi etkinleştir” özelliğinin davranışını güncelleştirdik. Bu değişiklikle, siz ilk öğenizi seçtikten sonra seçici öğelerin seçilmesini durduruyor. Bu da F12 tarayıcı araçları gibi benzer araçlarla uyumlu olmasını sağlıyor. Bu değişiklik müşteri geri bildirimlerine dayanarak gerçekleştirildi.

Test Gezgini

Test Gezgini’ne, büyük test kümelerinin daha iyi işlenmesi, daha doğal filtreleme, daha fazla keşfedilebilir komut ve kullanıcının hangi test bilgilerinin görüntülendiğini ayarlamasına olanak tanıyan özelleştirilebilir sütunların eklenmesi gibi önemli kullanıcı arabirimi iyileştirmeleri getirildi.

Updated Test Explorer UI
Güncelleştirilmiş Test Gezgini Kullanıcı Arabirimi
 • Visual Studio işlemi tarafından kullanılan bellek miktarında önemli ölçüde azalma ve çok sayıda testi bulunan çözümlere yönelik daha hızlı test keşfetme.
 • Kullanıcılar, yeni filtre düğmeleriyle görünümü kolayca test sonuçlarına göre filtreleyebilir. Başarısız testler tek bir tıklamayla gösterilir!
New filter buttons on Test Outcome
Test Sonucunda yeni filtre düğmeleri
 • ‘Başarısız Olan Testleri Çalıştır’ ve ‘Önceki Test Çalıştırmasını Çalıştır’ işlevlerine yönelik ek düğmeler, testlerle ilgili en popüler klavye kısayollarını keşfetmeyi kolaylaştırır.
Run Failed Tests and Run Previous Test Run buttons
Başarısız Olan Testleri Çalıştır’ ve ‘Önceki Test Çalıştırmasını Çalıştır’ düğmeleri
 • Kullanıcılar hangi sütunların görüntüleneceğini seçerek testler tarafından hangi bilgilerin görüntüleneceğini özelleştirebilir! Performansı ayrıntılı olarak incelerken Süre sütununu görüntüleyebilir ve sonuçları karşılaştırırken İleti sütununu kullanabilirsiniz. Bu tablo düzeni, kişiselleştirilebilirlik bakımından Hata Listesi tablosunu taklit eder. Sütunlar, sütun üst bilgisinin üzerinde gelindiğinde görüntülenen filtreleme simgesi kullanılarak da filtrelenebilir.
Right-click to select what columns are displayed
Hangi sütunların görüntüleneceğini belirlemek için sağ tıklayın
Filterable columns
Filtrelenebilir sütunlar
 • Kullanıcılar test hiyerarşisinin her katmanında nelerin görüntüleneceğini de belirtebilir. Varsayılan katmanlar Proje, Ad alanı ve Sınıftır. Ancak, Sonuç veya Süre gruplandırmalarını da seçebilirsiniz.
Customize test hierarchy with Group by
Grup ile bakımından test hiyerarşisini özelleştirme
 • Test durumu penceresi (iletiler, çıkış gibi bilgileri görüntüleyen, test listesinin altında yer alan bölme) artık çok daha iyi bir şekilde kullanılabilir. Kullanıcılar metin alt dizelerini kopyalayabilir. Yazı tipi genişliği daha okunabilir çıkış için sabitlenmiştir.
 • Çalma listeleri birden çok sekmede görüntülenebilir ve gerektiğinde bunları oluşturmak ve atmak artık çok daha kolay.
Open playlists in separate tabs
Ayrı sekmelerde yer alan çalma listeleri
 • Artık Test Gezgini’nde Live Unit Testing’in kendi görünümü bulunuyor. Şu anda Live Unit Testing’de (diğer adıyla canlı test kümesi) bulunan tüm testleri görüntüler. Böylece, test edenler Live Unit Testing sonuçlarını, el ile çalıştırılan test çalıştırmalarının sonuçlarından ayrı olarak izleyebilir.
 • Çok hedefli test sonuçlarını görüntüleyebilen hedef çerçeve sütunu bulunur.
Android
iOS

Kullanım dışı bırakılan öğeler

 • Yeni Azure DevOps Server (TFS) projeleri oluşturmaya yönelik proje oluşturma sihirbazı Takım Gezgini’nden kaldırıldı. Yeni bir proje oluşturmak isteyen kullanıcılar Azure DevOps Server örneğine giderek web kullanıcı arabirimi üzerinden proje oluşturabilir.
 • SharePoint tümleştirme sekmesi Azure DevOps Server (TFS) projelerine bağlanılırken Takım Gezgini’nden kaldırıldı. Azure DevOps / Sharepoint tümleştirmesi TFS 2018’de kullanımdan kaldırıldı.

Visual Studio 2019 sürüm 16.2'de Düzeltilen En Önemli Sorunlar


Bilinen Sorunlar

Visual Studio 2019 sürüm 16.2’daki tüm sorunları ve sağlanan geçici çözümleri görüntülemek için aşağıdaki bağlantıyı izleyin.

Visual Studio 2019 Known Issues


Görüş ve öneriler

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız! Yükleyicinin veya Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bize bildirebilirsiniz. Bu Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur. Soru sorup yanıtlar bulabileceğiniz, yeni özellikler önerebileceğiniz Visual Studio Geliştirici Topluluğu sayfasından sorunlarınızı takip edebilir ve ürün önerisinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Canlı Sohbet desteğimizden ücretsiz yükleme yardımı alabilirsiniz.


Bloglar

Tüm yeni yayınlar hakkında güncel bilgi sunan ve çok çeşitli özellikler hakkında derinlemesine bilgiler içeren Geliştirici Araçları Blogları sitesinde mevcut olan içgörü ve önerilerden yararlanın.


Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi

Visual Studio 2019’un geçmiş sürümleriyle ilgili daha fazla bilgi için Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.


Sayfanın Başı