Visual Studio Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.5 Sürüm NotlarıGeliştirici topluluğu | Sistem gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir kod | Lisans koşulları | Blogları | Bilinen en son sürüm sorunları | Visual Studio docs 'Da yeni yenilikleri


Visual Studio 2019’un en son sürümünü indirmek için bir düğmeye tıklayın. Visual Studio 2019’u yükleme ve güncelleştirme yönergeleri için bkz. Visual Studio 2019’u en son sürüme güncelleştirme. Ayrıca çevrimdışı yükleme yönergelerine bakın.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Visual Studio 2019 sürüm 16.5’teki Yenilikler

Visual Studio 2019 sürüm 16.5 Yayınları

Visual Studio 2019 Blog

Visual Studio 2019 Blog, Visual Studio Mühendislik Takımı tarafından sunulan resmi ürün içgörüleri kaynağıdır. Visual Studio 2019 yayınları hakkında kapsamlı bilgileri aşağıdaki gönderilerde bulabilirsiniz:

Sürüm Notu Tartışmasına katılın


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.5.5 New release icon

yayın tarihi: 12 Mayıs 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.5’in Bu Sürümünde Düzeltilen Hatalar

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimi

CVE-2020-1108 .NET Core Hizmet Reddi Güvenlik Açığı

Kimliği doğrulanmamış bir saldırgan, uzaktan bir .NET Core uygulamasına özel olarak tasarlanmış istekler göndererek bu güvenlik açığını kötüye kullanabilir. Güvenlik güncelleştirmesinde, .NET Core web uygulamasının web isteklerini işleme şekli düzeltilerek bu güvenlik açığı giderildi.

CVE-2020-1161 .NET Core Hizmet Reddi Güvenlik Açığı

Kimliği doğrulanmamış bir saldırgan, uzaktan bir ASP.NET Core uygulamasına özel olarak tasarlanmış istekler göndererek bu güvenlik açığını kötüye kullanabilir. Güvenlik güncelleştirmesinde, ASP.NET Core web uygulamasının web isteklerini işleme şekli düzeltilerek bu güvenlik açığı giderildi.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.5.4

yayın tarihi: 14 Nisan 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.5’in Bu Sürümünde Düzeltilen Hatalar

Güvenlik Danışmanlığı Bildirimi

CVE-2020-0899 Microsoft Visual Studio Ayrıcalıkların Yükseltilmesiyle ilgili Güvenlik Açığı

Microsoft Visual Studio güncelleştirici hizmeti dosya izinlerini yanlış işlediğinde ayrıcalıkların yükseltilmesiyle ilgili güvenlik açığı oluşur. Bu güvenlik açığından başarıyla yararlanan bir saldırgan yerel sistemin güvenlik bağlamı üzerine rastgele bir dosya içeriği yazabilir.

CVE-2020-0900 Visual Studio Uzantı Yükleyici Hizmeti Ayrıcalıkların Yükseltilmesiyle İlgili Güvenlik Açığı

Visual Studio Uzantı Yükleyicisi Hizmeti dosya işlemlerini yanlış işlediğinde ayrıcalıkların yükseltilmesiyle ilgili güvenlik açığı oluşur. Bu güvenlik açığından başarılı bir şekilde yararlanan bir saldırgan yükseltilmiş izinlerle rastgele konumlardan dosyaları silebilir.

CVE-2020-5260 URL’lerde yetersiz doğrulamadan kaynaklanan Visual Studio Kimlik Bilgileri Sızıntısıyla İlgili Güvenlik Açığı için Git

Özel olarak hazırlanmış URL’ler ayrıştırıldığında ve kimlik bilgisi yardımcılarına gönderildiğinde, kimlik bilgileri sızıntısıyla ilgili güvenlik açığı oluşur. Bu durum kimlik bilgilerinin yanlış konağa gönderilmesine yol açabilir.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.5.3

yayın tarihi: 7 Nisan 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.5’in Bu Sürümünde Düzeltilen Hatalar


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.5.2 New release icon

yayın tarihi: 31 Mart 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.5’in Bu Sürümünde Düzeltilen Hatalar


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.5.1 New release icon

yayın tarihi: 24 Mart 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.5’in Bu Sürümünde Düzeltilen Hatalar


Release Notes Icon Visual Studio 2019 sürüm 16.5.0

yayın tarihi: 16 Mart 2020

Visual Studio 2019 sürüm 16.5’in Bu Sürümünde


Visual Studio IDE


 • Üzerine gelindiğinde, sekme grubu taşma listesindeki her belge için bir kapat düğmesi görüntülenir
 • Azure dizinlerini çoklu seçme
 • Dikey sekmelerde kullanıcılar tarafından önerilen iyileştirmeler uygulandı

Hata Ayıklama


Azure Araçları


C++


F# dili ve araçlar


 • Büyük çözümlere yönelik performans geliştirmeleri
 • Önizlemedeki FSharp.Core özellikleri artık LangVersion bayrağıyla korunuyor
 • Çeşitli hata düzeltmeleri ve geliştirmeler

.NET Üretkenliği


Sınama


JavaScript/TypeScript


SQL


UWP/WPF Araçları


Xamarin


Visual Studio sürüm 16.5’teki Yeniliklerin Ayrıntıları

Visual Studio IDE

Artık hesapları, Visual Studio’da kullanılabilir hale getirmek istediğiniz belirli bir Azure Active Directory alt kümesiyle filtreleyebilirsiniz

Hata Ayıklama

 • Artık sembollere sahip olmasanız bile, kodu görüntülemenize, değişkenleri incelemenize ve kesme noktaları ayarlamanıza olanak tanıyan bir şekilde yönetilen kodu kaynak koda dönüştürebilirsiniz.

 • Artık, İşleme Ekle iletişim penceresi aracılığıyla Docker Windows kapsayıcılarında çalışan işlemlere ekleme yapabilirsiniz.

Attach to process in Docker Windows container Enclave debugging
 • .NET Nesne Ayırması İzleme aracındaki Ayırma görünümünde birkaç iyileştirme yapıldı. İlk olarak, ayırma türünün ve çağrılan işlevlerin daha kolay ayırt edilmesini sağlamak için geri izleme görünümü ayrı bir panele taşındı. İkinci olarak, geri izleme görünümündeki çağrı ağaçları, hangi işlevlerin en fazla bellek ayırdığını daha kolay tanılamak için çevrildi. Son olarak, değer ve başvuru türlerini gösteren simgeler eklendi. Değer ve başvuru koleksiyonları için iki simge daha yakında kullanıma sunulacak!
Allocation View

C++

 • C++ geliştiricileri artık kendi kod tabanlarında IntelliCode modellerini eğitebilir. Takımınızın uygulamalarından faydalandığınız için bu modeli Takım Tamamlamaları modeli olarak adlandırdık. Ayrıca, üye değişkenleri için IntelliCode önerilerini geliştirdik.

 • IntelliSense artık Standart Kitaplık ile çalışırken daha okunaklı tür adları görüntülüyor.

 • Enter, Ara Çubuğu ve Sekme tuşlarının commit karakterleri olarak işlev görmesi ve Sekme tuşunun Kod Parçacığı Ekleme görevi için kullanılması seçeneklerini etkinleştirme ve devre dışı bırakma olanağı ekledik. Bu ayarları Araçlar > Seçenekler > Metin Düzenleyici > C/C++ > Gelişmiş > IntelliSense altında bulabilirsiniz. Disabling autocomplete options

 • Artık derleme sisteminizi uzak dağıtım sisteminizden ayırırken Visual Studio’nun yerel desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu, WSL’de yerel olarak derleme yapmanıza ve derleme yapıtlarını hata ayıklama için ikinci bir uzak sisteme dağıtmanıza olanak tanır. Bu iş akışı hem CMake projeleri hem de MSBuild temelli Linux projeleri tarafından desteklenir.

 • Artık depolanan uzak bağlantılarınızla komut satırı üzerinden etkileşime geçebilirsiniz. Bu, yeni bir geliştirme makinesi sağlama veya sürekli tümleştirmede Visual Studio’yu ayarlama gibi görevler için yararlıdır. C++ Connection Manager

 • Visual Studio artık uzak bir Linux sistemini hedefleyen C++ uygulamaları geliştirilirken FIPS 140-2 uyumluluk modunu destekler.

 • Uzak bir Linux sistemini hedefleyen CMake projelerinin kaynak dosya kopyası iyileştirildi. Visual Studio artık uzaktan kopyalanan kaynakların son kümesine ilişkin “parmak izi dosyası” tutar ve değiştirilen dosya sayısını temel alarak davranışı iyileştirir.

 • CMake betik dosyalarındaki işlevler, değişkenler ve hedefler için Tanıma Git ve Tüm Başvuruları Bul gibi kod gezintisi özellikleri artık destekleniyor. Language services for CMake scripts

 • CMake betiklerinizi el ile düzenlemeden, CMake projelerinizdeki kaynak dosyaları ve hedefleri IDE’de ekleyin, kaldırın ve yeniden adlandırın. Çözüm Gezgini’yle dosyaları eklediğiniz veya kaldırdığınızda, Visual Studio CMake projenizi otomatik olarak düzenleyecek. Ayrıca Çözüm Gezgini’nin Hedefler Görünümünde projenin hedeflerini ekleyebilir, kaldırabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. 'Add' menu in CMake Targets View

F# dili ve araçlar

Bu yayının öncelikli amacı Visual Studio’daki büyük F# kod tabanlarının performansını ve ölçeklenebilirliğini geliştirmektir. Bu çalışma, çok büyük kod tabanlarına sahip müşterilerle doğrudan işbirliği yapılarak oluşturuldu. Performansa ilişkin çalışmalar devam ediyor. Ancak, orta veya büyük boyutlu kod tabanlarında daha düşük bir bellek kullanımı deneyimlemeniz gerekir.

Bu yayın, performans geliştirmelerinin yanı sıra harika F# OSS topluluğumuzun üyeleri tarafından sunulan çeşitli düzeltmeleri de içerir.

F# dili

F# diline yönelik birkaç önizleme özelliği birleştirildi. Proje dosyanızda LangVersion özelliğini preview olarak ayarlayarak bunları deneyebilirsiniz.

F# derleyici

F# Core kitaplığı

Visual Studio için F# araçları

F# açık kaynak geliştirme deneyimi

 • Chet Husk’ın katkılarıyla, F# deposundaki FSharp.Compiler.Service derlemesi, .NET SDK’sını kullanacak şekilde taşındı

.NET Üretkenliği

Bir kod parçasını varolan bir yöntemden yerel bir işleve dönüştürebilirsiniz. Ayıklanmasını istediğiniz kodu vurgulayın. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Yerel işlevi ayıkla seçeneğini belirleyin.

Extract local function

Artık üyeleri statik yapabilirsiniz. İmlecinizi üye adı üzerine getirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. Statik yap seçeneğini belirleyin.

Make members static

Artık mümkün olduğunda dize ilişkilendirmelerini basitleştirebilirsiniz. İmlecinizi dize ilişkilendirmesine yerleştirin. Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler menüsünü tetiklemek için (Ctrl+ . ) tuşlarına basın. İlişkilendirmeyi basitleştir seçeneğini belirleyin.

Simplify-string-interpolation

Artık çözümleyicileri çalıştırırken, oluşturulan dosyaları veya klasörleri dışlama seçeneğini kullanabilirsiniz. EditorConfig dosyası oluşturup gerekli dosyaları veya klasörleri aşağıdaki söz dizimiyle, oluşturulan olarak işaretleyin:

EditorConfig option to exclude generated files or folders

Çözümleyici yazarları artık özel kod yeniden düzenlemelerini bir NuGet paketi olarak dağıtabilir. Önceden bu yalnızca bir VSIX olarak dağıtılabiliyordu.

Sınama

Artık bir .NET Core testinin profilini oluşturabilirsiniz. Profil oluşturma önkoşulu olarak, .NET Core projelerinizin Tam PDB oluşturacak şekilde yapılandırılması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, Microsoft.Test.SDK için en düşük 16.4 sürümüne yükseltmeniz önerilir. Bu, hem x86 hem de x64 mimari ayarlarındaki testlerin profilini oluşturmanızı sağlar. Bir test profili oluşturmak için, Test Gezgini’ndeki bağlam menüsünden “Profil” seçeneğini belirleyin. Test profili oluşturma, Visual Studio’da statik araçlar ve Performans Gezgini (.vsp) belgesi aracılığıyla desteklenir.

Testler için işlemci mimarisine yönelik varsayılan ayar artık x64 ve x86 seçeneklerine ek olarak üçüncü ‘Otomatik’ seçeneğine sahiptir. ‘Otomatik’, .NET Framework ile .NET Core testlerini hedefleyen testler için farklı varsayılan mimarilerin kullanılmasını destekler. .NET Framework testleri varsayılan olarak x86 test yürütmesi ve .NET Core testleri varsayılan olarak x64 test yürütmesi kullanır. ‘Otomatik’, mimari seçiminin kullanıcı tarafından ayarlanmadan bırakılmasına olanak sağlar ve bu çerçeveler için farklı varsayılan değerleri destekler. Önceden x86 tüm durumlarda varsayılan değerdi, ancak x64 mimarisini varsayılan olarak kullanan .NET Core testleri eklendiğinde varsayılan ayarların ayrılması ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu sürüm, özellikle çok sayıda test içeren büyük çözümlerde test bulma ve yürütme konusunda önemli performans geliştirmeleri sunar. Bunun ne kadar değerli olduğunu değerlendirmek için kendi karşılaştırmalarınızı çalıştırmanızı öneririz. Roslyn kod tabanı ( C# ve Visual Basic derleyicisi) ile, test gezgini bellek tüketimini %50 ila %60’a civarında düşürür ve yükleme süresini %60 oranında azaltır.

Artık Live Unit Testing için daya iyi tanılamalar kullanıma sunulmuştur. Live Unit Testing derlemesi başarısız olduğunda, MSBuild günlükleri dahil olmak üzere ek tanılama bilgileri çıkışa yazdırılır. Ayrıca, çıkış yolunun sabit kodlandığı durumları da bildirir.

JavaScript/TypeScript

VS Arama artık TypeScript ve JavaScript dosyalarında tür ve üye arama özelliğini destekler. Açık işaretleme dosyalarında (örn. HTML, CSHTML) JavaScript bloklarını arama da desteklenir

Visual Studio artık TypeScript dosyaları için ESLint’i destekliyor: Bir dizi önerilen kural ile genel bir yapılandırma bulunur. Ya da, ESLint tam özelleştirme ile bir projede yerel olarak ayarlanabilir. Daha fazla bilgi ve yönerge için GitHub sayfamıza bakın

Xamarin

 • XAML Çalışırken Yeniden Yükleme ile, artık yaptığınız değişiklikleri tek seferde birden çok Xamarin.Forms hedefinde görebilirsiniz. Birden çok başlangıç projesi ile uygulamanızda hata ayıklayın, XAML’nizi değiştirin ve değişiklikleri Android ve iOS üzerinde eşzamanlı olarak görüntülemek için Kaydet’e basın.

 • Artık Belge Ana Hattı bölmesinde Xamarin.Forms denetimlerinizin hiyerarşisini görebilirsiniz. Bu, Windows’da Ctrl+Alt+T kısayolu ile açılabilir (Görüntüle > Diğer Windows > Belge Ana Hattı). Mac’te bunu Görünümler > Doldurmalar > Belge Ana Hattı aracılığıyla açabilirsiniz.

 • Android Değişiklikleri Uygula’yı kullanarak Android kaynak değişikliklerini çalışma zamanında uygulayabilirsiniz. Bu özellik, uygulamanın yeniden başlatılmasını gerektirmeden bir Android cihazı veya öykünücüsünde Android kaynak dosyalarınızda (XML düzenleri, çizilebilirler vb.) yapılan değişiklikleri hızla görmenize olanak tanır.

Android Apply Changes
 • Android uygulamanızda başlangıç izlemeyi kullanırken kendi özel profillerinizi oluşturabilirsiniz. Bu, APK boyutunda küçük bir artış ile size daha performanslı bir başlangıç deneyimi sunar.
 • Artık Kotlin kitaplıklarında XAmarin.Android bağlamaları oluşturabilirsiniz.
 • Artık Android projelerinizde AndroidManifest.xml dosyalarını birleştirirken Google Manifest Merger’ı kullanabilirsiniz. Bu, her bildirimin ve içeriklerinin nasıl birleştirileceğini özelleştirmenize olanak tanır. Uygulanabilen kurallara ilişkin daha fazla ayrıntı için bkz. Birden fazla bildirim dosyasını birleştirme.
 • Artık kod temelinizde değişiklik yapıldığında açık tüm tasarımcı yüzeylerini otomatik olarak yeniden yükleyen yeni bir seçeneği kullanabilirsiniz.
Custom Control Quick Changes for Android Layouts
 • Daha duyarlı ve kesin bir IntelliSense sunan birleştirilmiş düzenleyici işlevinden yararlanın. Bu, öznitelik tırnak işaretleri ve bitiş etiketi adlarının otomatik olarak güncelleştirilmesi gibi ortak XML yapıları için gelişmiş tamamlama gibi birçok değişikliği içerir. Android XML düzenleyicisi tercihleri aracılığıyla bu davranışları denetleyebilirsiniz:
Android XML IntelliSense Options

UWP/WPF Araçları

 • Proje çözüm gezgininizden bir görüntüyü XAML düzenleyicisine sürüklemek şimdi Kaynak özelliği doğru görüntü yoluna ayarlanmış bir XAML görüntü etiketi oluşturur.

 • XAML Tasarımcısı için “Çalışma Yüzeyi Arka Planı” rengini değiştirme artık WPF .NET Core projelerinde kullanılabilir (Seçenekler > Ortam > Yazı Tipleri ve Renkler’e gidip XAML Tasarımcısı ayarlarına geçin ve Çalışma Yüzeyi Arka Planını güncelleştirin)

 • XAML Tasarımcısı artık proje dosyasında (csproj) PublishSingleFile, RuntimeIdenfier ve PublishTrimmed ayarlarını içeren .NET Core 3.x Projelerini yüklemeyi destekliyor. Bu ayarlar eklendiğinde tasarımcı performansının düştüğünü unutmayın.

Geliştirici Topluluğu’ndan En Önemli SorunlarBilinen Sorunlar

Aşağıdaki bağlantıyı izleyerek Visual Studio 2019 sürüm 16.5’teki tüm sorunları ve kullanılabilir geçici çözümleri görüntüleyin.

Visual Studio 2019 Known Issues


Görüş ve öneriler

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız! Yükleyicinin veya Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bize bildirebilirsiniz. Bu Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur. Soru sorup yanıtlar bulabileceğiniz, yeni özellikler önerebileceğiniz Visual Studio Geliştirici Topluluğu sayfasından sorunlarınızı takip edebilir ve ürün önerisinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Canlı Sohbet desteğimizden ücretsiz yükleme yardımı alabilirsiniz.


Bloglar

Tüm yeni yayınlar hakkında güncel bilgi sunan ve çok çeşitli özellikler hakkında derinlemesine bilgiler içeren Geliştirici Araçları Blogları sitesinde mevcut olan içgörü ve önerilerden yararlanın.


Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi

Visual Studio 2019’un geçmiş sürümleriyle ilgili daha fazla bilgi için Visual Studio 2019 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.


Sayfanın Başı