Nasıl yapılır: Visual Studio'da şemaları çalışma sayfalarına eşleme

Şunlar için geçerlidir:yes Mac noiçin Visual Studio noVisual Studio Visual Studio Code

Çalışma sayfası Visual Studio'da açıkken xml şemasını çalışma sayfasına eşleyebilirsiniz. Çalışma kitabı Visual Studio dışında açıkken kullandığınız Microsoft Office Excel araçlarının aynısını kullanırsınız. Excel çözümünüzü oluşturmadan önce veya oluşturduktan sonra şemayı çalışma sayfasına eşlerseniz de Office projesi aynı nesneleri oluşturur.

Şunlar için geçerlidir: Bu konudaki bilgiler Excel için belge düzeyi projeler için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Office uygulaması ve proje türüne göre kullanılabilen özellikler.

Not

Excel çözümlerinde çok parçalı XML şemalarını kullanamazsınız.

Xml şemasını Visual Studio'da bir Excel çalışma sayfasına eşlemek için

 1. Visual Studio'da Excel çalışma kitabını veya şablon projesini açın.

 2. Odağı tasarımcıya taşımak için çalışma sayfasına tıklayın.

 3. Şeritte Geliştirici sekmesine tıklayın.

  Not

  Geliştirici sekmesi görünmüyorsa, önce bunu göstermeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz . Nasıl yapılır: Şeritteki Geliştirici sekmesini gösterme.

 4. XML grubunda Kaynak'a tıklayın.

  XML Kaynağı penceresi açılır.

 5. XML Kaynağı penceresinde XML Eşlemeleri'ne tıklayın.

  XML Eşlemeleri iletişim kutusu açılır.

 6. XML Eşlemeleri iletişim kutusunda Ekle'ye tıklayın.

 7. Şema dosyanıza göz atın, seçin ve aç'a tıklayın.

 8. Tamam'a tıklayın.

  Şema XML Kaynağı penceresinde temsil edilir. Projenizde, şemaya göre yazılan DataSet bir oluşturulur ve bir BindingSource oluşturulur.

 9. ÖĞELERI XML Kaynağı penceresinden çalışma sayfanızda ilgili denetimlerin oluşturulmasını istediğiniz yerlere sürükleyin.

  Yinelenmeyen bir şema öğesini sürüklerseniz, Office projesi otomatik olarak öğesine BindingSourcebağlı bir XmlMappedRange denetim oluşturur.

  Yinelenen bir şema öğesini sürüklerseniz, Office projesi otomatik olarak bir ListObject veri kaynağına bağlı olmayan bir denetim oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. Belge düzeyinde özelleştirmelerde XML şemaları ve verileri.

Ayrıca bkz.