Nasıl yapılır: program aracılığıyla varolan belgeleri açma

Openyöntemi, tam nitelenmiş bir yol ve dosya adı tarafından belirtilen varolan Microsoft Office Word belgesini açar. Bu yöntem Document , açılan belgeyi temsil eden bir döndürür.

Uygulama hedefi: Bu konudaki bilgiler, - Word için belge düzeyi projelerine ve VSTO eklentisi - projelerine yöneliktir. Daha fazla bilgi için bkz. Office uygulaması ve proje türü tarafından kullanılabilen özellikler.

Belge açmak için

 • OpenKoleksiyonun yöntemini çağırın Documents ve belge için bir yol sağlayın.

  Me.Application.Documents.Open("C:\Test\NewDocument.docx")
  
  this.Application.Documents.Open(@"C:\Test\NewDocument.docx");
  

Belgeyi salt okunurdur olarak açmak için

 • Yöntemi çağırın Open , belgeye bir yol sağlayın ve yöntem çağrısında ReadOnly bağımsız değişkenini true olarak ayarlayın.

  Me.Application.Documents.Open(FileName:="C:\Test\NewDocument.docx", ReadOnly:=True)
  
  this.Application.Documents.Open(@"C:\Test\NewDocument.docx", ReadOnly:true);
  

Kodu derle

Bu kod örneği şunları gerektirir:

 • NewDocument.doc adlı bir belge C sürücüsünde Test adlı bir dizinde bulunmalıdır.

Ayrıca bkz.