Klavye


Unity için MRTK'de sistem klavyesi (Karma Gerçeklik Araç Seti)Sonraki Geliştirme Denetim Noktası

Ortaya konan Unity geliştirme yolculuğunu takip ediyorsanız, bir sonraki göreviniz uygulamanızı bir cihaza veya öykünücüye dağıtmaktır.

Ayrıca bkz.

Klavye

Karma gerçeklik uygulamanız, sistem klavyesini istediğiniz zaman çağırarak hedef platformun özelliklerine göre hareket ediyor olabilir. Örneğin, HoloLens 2'de klavye doğrudan el etkileşimlerini desteklerken HoloLens (1. nesil) klavyeler bakış ve havadan dokunmayı destekler.