Kaydırıcı

Kaydırıcı

Kaydırıcı bir değer ayarlamak için kullanılan bir kullanıcı arabirimi bileşenidir. Bu, ayarlanabilir içerik ve toplam içerik aralığındaki geçerli ayar için görsel bir gösterge sağlar. Her iki taraftaki seçeneklerle birlikte bir izleme olarak gösterilir. Bir düğme veya mandalı, seçimi yapmak için bir uca ya da diğeri ise geçerli değeri gösterir. Pinç kaydırıcısı doğrudan veya bir mesafede kaydırıcıyı doğrudan yakalayıp ile taşınabilir. Sürgüler, Gaze ve AIR-Tap ve bir hareket denetleyicisi gibi çeşitli giriş türleriyle çalışır.Unity için MRTK (karma gerçeklik araç seti) içinde kaydırıcıAyrıca bkz.