Sınır görselleştirmeyi yapılandırma

Sınır görselleştirme profili , görsel aesthetiği ve diğer Ilgili parametreleri sınır sistemine yönelik olarak yapılandırmaya yönelik seçenekler sağlar. Sınır görselleştirmeleri, sahnedeki karma gerçeklik Playspace nesnesine ve Kullanıcı ile teleport 'a iliştirilir.

Genel ayarlar

sınır görselleştirme genel Ayarlar

Sınır yüksekliği

Sınır yüksekliği, sınır üst sınırının oluşturulması gereken zemin düzleinin üzerindeki mesafeyi gösterir. Varsayılan değer 3 metredir.

Taban ayarları

sınır görselleştirme tabanı Ayarlar

Göster

Bir taban düzlemi oluşturulup sahneye eklenip eklenmeyeceğini gösterir. Varsayılan değer true şeklindedir.

Malzeme

Taban düzlemi oluştururken kullanılması gereken malzemeyi gösterir.

Ölçeklendirme

Oluşturulacak taban düzlemesinin ölçü cinsinden boyutunu gösterir. Varsayılan ölçek 3 metre x 3 ölçüm karesi olur.

Fizik katmanı

Taban düzleinin ayarlanması gereken katman. Varsayılan değer varsayılan katmandır .

Yürütme alanı ayarları

sınır görselleştirme oynatma alanı Ayarlar

Göster

Bir oynatma alanı dikdörtgeninin oluşturulup oluşturulmayacağını ve sahneye eklenip eklenmeyeceğini gösterir. Varsayılan değer true şeklindedir.

Malzeme

Play alanı nesnesi oluşturulurken kullanılması gereken malzemeyi gösterir.

Fizik katmanı

Oynatma alanının ayarlanması gereken katman. Varsayılan değer Yoksay Raycast katmanıdır.

İzlenen alan ayarları

sınır görselleştirme izlenen alanı Ayarlar

Göster

İzlenen alanın anahattının oluşturulup sahneye eklenip eklenmeyeceğini gösterir. Varsayılan değer true şeklindedir.

Malzeme

İzlenen alan ana hattını oluştururken kullanılması gereken malzemeyi gösterir.

Fizik katmanı

İzlenen alanın kümeler olması gereken katman. Varsayılan değer Yoksay Raycast katmanıdır.

Sınır duvarı ayarları

sınır görselleştirme sınır duvarı Ayarlar

Göster

Sınır duvar düzlemleri oluşturulup oluşturulmayacağını ve sahneye eklenip eklenmeyeceğini gösterir. Varsayılan değer false'tur.

Malzeme

Sınır duvarı düzlemleri oluştururken kullanılması gereken malzemeyi gösterir.

Fizik katmanı

Sınır duvarlarının ayarlanması gereken katman. Varsayılan değer Yoksay Raycast katmanıdır.

Not

Sınır duvarı bileşeninin yoksayma rayından farklı bir fizik katmanı olarak ayarlanması, kullanıcıların sahnedeki nesnelerle etkileşimini engelleyebilir.

Sınır tavan ayarları

sınır görselleştirme sınır tavan Ayarlar

Göster

Bir sınır üst düzlemi oluşturulup oluşturulmayacağını ve sahneye eklenip eklenmeyeceğini gösterir. Varsayılan değer false'tur.

Malzeme

Sınır tavan düzlemi oluştururken kullanılması gereken malzemeyi gösterir.

Fizik katmanı

Sınır duvarlarının ayarlanması gereken katman. Varsayılan değer Yoksay Raycast katmanıdır.

Not

Sınır tavan bileşenini yoksayma rayından farklı bir fizik katmanına ayarlamak, kullanıcıların sahnedeki nesnelerle etkileşimini engelleyebilir.

Ayrıca bkz.