Giriş sağlayıcıları

Giriş sağlayıcıları, Karma Gerçeklik Araç Seti bileşeninde bulunan Kayıtlı Hizmet Sağlayıcıları Profili'ne kaydedilir:

Service providers

Bunlar, ilgili denetleyicilerle birlikte hazır olarak kullanılabilen giriş sağlayıcılarıdır:

Giriş Sağlayıcısı Denetleyiciler
Input Simulation Service Simüle El
Mouse Device Manager Fare
OpenVR Device Manager Genel OpenVR, Vive Wand, Vive Knuckles, Oculus Touch, Oculus Remote, Windows Mixed Reality OpenVR
Unity Joystick Manager Genel Çubuk
Unity Touch Device Manager Unity Touch Controller
Windows Dictation Input Provider Hiçbiri
Windows Mixed Reality Device Manager WMR El, WMR Denetleyicisi, WMR GGV (Bakış, Hareket ve Ses) El
Windows Speech Input Provider Hiçbiri

Dikte ve Konuşma sağlayıcıları herhangi bir denetleyici oluşturmaz, doğrudan kendi özel giriş olaylarını oluşturabilir.

Özel giriş sağlayıcıları arabirimi uygulanarak IMixedRealityInputDeviceManager oluşturulabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. giriş sistemi veri sağlayıcısı oluşturma.