Platform özelliklerini algılama

MRTK ile ilgili sık sorulan sorulardan biri, bir uygulamayı çalıştırmak için hangi cihazın (Microsoft HoloLens 2 gibi) kullanılıyor olduğunu bilmeyi içerir. Donanımın tam olarak belirlenmesi farklı platformlarda zor olabilir. Bunun yerine MRTK, çalışma zamanında belirli özellikleri (örneğin, geçerli cihaz uç noktasının belirli ellerle ifadeleri desteklemesi) tanımlamak için bir yol sağlar.

Özellikler

Karma Gerçeklik Araç Seti, bir uygulamanın çalışma zamanında sorguladığı bir dizi MixedRealityCapability özelliği tanımlayan bir numaralama sağlar.

Giriş sistemi özellikleri

Varsayılan MRTK Giriş Sistemi aşağıdaki özellikleri sorgulamayı destekler:

Özellik Açıklama
ArticulatedHand El girişi ifade edildi
EyeTracking Göz bakışı hedefleme
GGVHand Bakış-Hareket-Ses el girişi
MotionController Hareket denetleyicisi girişi
VoiceCommand Uygulama tanımlı anahtar sözcükleri kullanan sesli komutlar
VoiceDictation Ses to metne dikte

Aşağıdaki örnek kod, giriş sisteminin el ifadeleri için destekle bir veri sağlayıcısı yükp yüklenemediklerini denetler.

bool supportsArticulatedHands = false;

IMixedRealityCapabilityCheck capabilityCheck = CoreServices.InputSystem as IMixedRealityCapabilityCheck;
if (capabilityCheck != null)
{
    supportsArticulatedHands = capabilityCheck.CheckCapability(MixedRealityCapability.ArticulatedHand);
}

Uzamsal farkındalık özellikleri

Varsayılan MRTK Uzamsal Farkındalık sistemi aşağıdaki özellikleri sorgulamayı destekler:

Özellik Açıklama
SpatialAwarenessMesh Uzamsal tireler
SpatialAwarenessPlane Uzamsal düzlemler
SpatialAwarenessPoint Uzamsal noktalar

Bu örnek, uzamsal farkındalık sisteminin uzamsal meshes desteğine sahip bir veri sağlayıcısı yükp yükleyemediklerini denetler.

bool supportsSpatialMesh = false;

IMixedRealityCapabilityCheck capabilityCheck = CoreServices.SpatialAwarenessSystem as IMixedRealityCapabilityCheck;
if (capabilityCheck != null)
{
    supportsSpatialMesh = capabilityCheck.CheckCapability(MixedRealityCapability.SpatialAwarenessMesh);
}

Ayrıca bkz.