Veri ve Azure bulut hizmetleri

Azure bulut hizmetleri ile veri depolamayı ve bağlı Xamarin.Forms uygulamaları derlemeyi öğrenin.