Câu hỏi Thường gặp về Vòng đời - Internet Explorer và Microsoft Edge

Phát hành lần đầu: Ngày 18/7/2016
Cập nhật: Ngày 03/11/2021

Vui lòng truy cập vào đây để tìm kiếm vòng đời sản phẩm của bạn.

Chính sách Vòng đời dành cho Microsoft Edge là gì?

Microsoft Edge tuân theo Chính sách Hiện đại. Truy cập vào đây để biết chi tiết Chính sách Vòng đời Microsoft Edge.

Kết thúc hỗ trợ phiên bản cũ của ứng dụng Microsoft Edge dành cho máy tính để bàn vào ngày 09/3/2021. Ứng dụng Microsoft Edge Cũ sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật sau thời điểm đó. Truy cập vào đây để tìm hiểu thêm.

Để biết thêm thông tin về vòng đời sản phẩm, xem hướng dẫn cung cấp dịch vụ theo kênh cùng với danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ.

Microsoft khuyến khích sử dụng Microsoft Edge mới làm trình duyệt mặc định của bạn. Truy cập vào đây để tải về ứng dụng.

Chính sách Vòng đời dành cho Internet Explorer là gì?

Internet Explorer là một cấu phần của hệ điều hành Windows và tuân theo Chính sách Vòng đời dành cho sản phẩm mà Internet Explorer được cài đặt và hỗ trợ trên đó.

Xin lưu ý rằng ứng dụng Internet Explorer (IE) 11 dành cho máy tính để bàn sẽ ngừng hỗ trợ cho một số hệ điều hành nhất định kể từ ngày 15/6/2022. Khách hàng được khuyến khích chuyển sang Microsoft Edge với chế độ IE. Chế độ IE cho phép tương thích ngược và sẽ được hỗ trợ ít nhất đến năm 2029. Ngoài ra, Microsoft sẽ đưa ra thông báo một năm trước khi ngừng sử dụng chế độ IE. Vui lòng truy cập vào đây để tìm hiểu thêm.

Một số phiên bản của Internet Explorer có thể được hỗ trợ sau ngày kết thúc hỗ trợ Hệ điều hành Windows mới nhất khi có Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU). Truy cập vào đây để xem danh sách các sản phẩm được hỗ trợ ESU.

Để được hỗ trợ chuyển đổi từ IE 11 sang Edge, vui l truy cập vào đây.

Để biết thông tin về hỗ trợ Teams và Office 365/Microsoft 365 trên IE 11, truy cập vào đây.

Để biết thông tin về hỗ trợ Azure DevOps trên IE 11, truy cập vào đây.

Các bảng bên dưới cho thấy các phiên bản Internet Explorer được hỗ trợ cho từng hệ điều hành.

Hệ Điều hành Windows dành cho Máy tính để bàn

Hệ điều hành Phiên bản Internet Explorer Lưu ý́
Windows 7 ESU Internet Explorer 11
Windows 8.1 Update Internet Explorer 11
Kênh nửa năm một lần của Windows 10            Internet Explorer 11 Bắt đầu từ ngày 15/6/2022,
IE11 dành cho máy tính để bàn
ứng dụng sẽ không
còn được hỗ trợ.
Windows 10 2015 LTSB Internet Explorer 11
Windows 10 2016 LTSB Internet Explorer 11
Windows 10 2019 LTSC Internet Explorer 11

Hệ điều hành Windows Server

Hệ điều hành Phiên bản Internet Explorer Lưu ý́
Windows Server 2008 ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 IA64 (Itanium) ESU Internet Explorer 9
Windows Server 2008 R2 ESU Internet Explorer 11
Windows Server 2008 R2 IA64 (Itanium) ESU Internet Explorer 11
Windows Server 2012 Internet Explorer 11 Kể từ ngày 12/02/2020,
IE10 không còn
được hỗ trợ.
Windows Server 2012 R2 Internet Explorer 11
Windows Server 2016 Internet Explorer 11
Windows Server 2019 Internet Explorer 11
Windows Server 2022 Internet Explorer 11

Hệ điều hành Windows Embedded

Hệ điều hành Phiên bản Internet Explorer Lưu ý́
Windows Embedded Compact 2013          Internet Explorer 7
Windows Embedded Standard 7 Internet Explorer 11
Windows Embedded POSReady 7 Internet Explorer 11
Windows Thin PC Internet Explorer 11 Vào ngày 10/01/2017,
IE11 đã thay thế IE8 trên
Windows Thin PC.
Windows Embedded 8 Standard Internet Explorer 11 Kể từ ngày 12/02/2020,
IE10 không còn
được hỗ trợ.
Windows 8.1 Industry Update Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 có phải là phiên bản cuối cùng của Internet Explorer không?

Có, Internet Explorer 11 là phiên bản cuối cùng của Internet Explorer. Ứng dụng Internet Explorer 11 dành cho máy tính để bàn sẽ ngừng hỗ trợ cho một số hệ điều hành nhất định kể từ ngày 15/6/2022. Khách hàng được khuyến khích chuyển sang Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer (IE). Chế độ IE tích hợp hỗ trợ trình duyệt cũ cho các trang web yêu cầu Internet Explorer. Trên các hệ điều hành được hỗ trợ, Internet Explorer 11 sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian vòng đời của phiên bản Windows mà trình duyệt này được cài đặt. Xem phía trên để biết danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho Internet Explorer theo phiên bản.

Ngoài ra, một số ứng dụng và dịch vụ của Microsoft đã ngừng hỗ trợ cho IE11. Truy cập vào đây để tìm hiểu thêm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng dụng lĩnh vực kinh doanh (LOB) dành cho doanh nghiệp của tôi phụ thuộc vào một phiên bản Internet Explorer đã hết hạn hỗ trợ?

Microsoft cam kết hỗ trợ chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge ít nhất đến năm 2029, trên hệ điều hành được hỗ trợ. Microsoft sẽ thông báo ít nhất 12 tháng trước khi kết thúc hỗ trợ chế độ IE. Ngày hỗ trợ Windows được ghi lại trên trang Vòng đời sản phẩm và có thể yêu cầu giấy phép Cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU), nếu có, để nhận các bản cập nhật bảo mật hệ điều hành sau ngày Kết thúc Hỗ trợ.

Đâu là hướng dẫn của Microsoft nếu khách hàng chạy một ứng dụng phụ thuộc vào các thư viện liên kết động (DLL) vào thời điểm chạy chạy ứng dụng cụ thể của Internet Explorer?

Microsoft sẽ chỉ phát hành các bản cập nhật bảo mật cho phiên bản Internet Explorer mới nhất đối với từng hệ điều hành Windows. Khách hàng phải cài đặt phiên bản Internet Explorer mới nhất để cập nhật Internet Explorer runtime DLLs, nhận các bản cập nhật và duy trì cấu hình được hỗ trợ.

Nếu khách hàng đã tắt tính năng Internet Explorer nhưng có một phần mềm bên thứ ba sử dụng Internet Explorer runtime DLL thì làm cách nào để có thể cập nhật Internet Explorer runtime DLL?

Nếu khách hàng cần cập nhật tệp thời gian chạy DLLs Internet Explorer thì cần phải cài đặt phiên bản Internet Explorer (IE 11) mới nhất để cập nhật thời gian chạy DLLs. Sau khi làm như vậy, họ sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật.