Thuật sỹ Thiết lập Điện thoại Di động

 

_Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu_

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-05-10

Bạn có thể sử dụng thuật sĩ này để nhận hướng dẫn thiết lập điện thoại di động hoặc máy tính bảng đã được cá nhân hoá để truy cập tài khoản của bạn.

Nếu điện thoại di động hoặc thiết bị của bạn hỗ trợ Exchange ActiveSync (còn gọi là e-mail Exchange), POP3 và IMAP4, bạn có thể chọn loại tài khoản để thiết lập. Exchange ActiveSync được thiết kế để đồng bộ hóa e-mail, lịch, số liên lạc, tác vụ và thông tin khác. Tài khoản POP3 và IMAP4 được thiết kế để gửi và nhận thư e-mail. MẸO   Nếu bạn không nhìn thấy giao diện thuật sĩ khi xem trang này, bạn đang xem trang này từ trang web Help.Outlook.com. Để sử dụng thuật sĩ, truy cập Thuật sĩ Trợ giúp Thiết lập E-Mail tại trang web Help.Outlook.com.

SelfHelp_Main_Section

[config id="LightVersion"] Tính năng của Điện thoại Di động

[config id="SelfHelpStateURL" text="Liên kết tới tự trợ giúp này bằng cài đặt hiện tại"]

[config id="HelpTopicURL" text="Hướng liên kết đến chủ đề trợ giúp này"]

[config id="TextBoxPrompt" text="Hãy chọn"]

[config id="SolutionTopicIntro" text="Dựa vào các câu trả lời của bạn ở trên; chủ đề trợ giúp bạn cần được hiển thị bên dưới."]

[sh1 id="root" label="Chọn hệ điều hành điện thoại di động của bạn."]

[sh2 text="Windows Phone hoặc Windows Mobile" label="Bạn muốn làm gì?"]

[sh3 text="Thiết lập E-Mail Microsoft Exchange trên Windows Phone"]Thiết lập E-mail Exchange ActiveSync trên Windows Phone

[sh3 text="Thiết lập E-Mail POP hoặc IMAP trên Windows Phone"]Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên Windows Phone

[sh3 text="Thiết lập Exchange ActiveSync E-Mail trên Windows Mobile 6.5"]Thiết lập E-mail Exchange ActiveSync trên Tilt

[sh3 text="Thiết lập E-Mail POP hoặc IMAP trên Windows Mobile 6.5"]Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên Tilt

[sh2 text="iOS (Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch)" label="Bạn muốn làm gì?"]

[sh3 text="Thiết lập E-Mail Microsoft Exchange trên Apple iPhone, iPad, hoặc iPod Touch "]Thiết lập E-Mail Microsoft Exchange trên Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch

[sh3 text="Thiết lập E-Mail POP hoặc IMAP trên Apple iPhone, iPad, hoặc iPod Touch "]Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên Apple iPhone

[sh2 text="Symbian OS (Nokia)" label="Bạn muốn làm gì?"]

[sh3 text="Thiết lập E-Mail Microsoft Exchange trên điện thoại Nokia"]Thiết lập E-mail Exchange ActiveSync trên Điện thoại Di động Nokia

[sh2 text="Android" label="Bạn muốn làm gì?"]

[sh3 text="Thiết lập E-Mail Microsoft Exchange trên điện thoại Android"]Thiết lập E-mail của bạn trên Android G1

[sh3 text="Thiết lập E-Mail POP hoặc IMAP trên điện thoại Android"]Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên điện thoại Android G1

[sh2 text="BlackBerry" label="Bạn muốn làm gì?"]

[sh3 text="Thiết lập E-Mail trên BlackBerry"]Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên BlackBerry Curve

[sh2 text="Amazon Kindle Fire" label="Bạn muốn làm gì?"]

[sh3 text="Thiết lập E-Mail trên Amazon Kindle Fire"]Thiết lập E-Mail trên Amazon Kindle Fire

[sh2 text="Điện thoại khác" label="Bạn muốn làm gì?"]

[sh3 text="Thiết lập E-Mail POP hoặc IMAP trên điện thoại di động có thể truy cập Internet"]Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên Điện thoại Di động Có thể Kết nối Internet

SelfHelp_LightVersionText_Section