Trình hướng dẫn Trợ giúp Thiết lập E-mail

 

_Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu_

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2013-01-10

Trả lời một số câu hỏi về cách bạn muốn kết nối với tài khoản email của bạn. Dựa trên các câu trả lời của bạn, chúng tôi sẽ tạo một chủ đề giúp bạn nhanh chóng kết nối với email của bạn.

tipMẹo:
Nếu bạn không nhìn thấy giao diện trình hướng dẫn khi xem trang này, bạn đang xem trang này từ trang web Help.Outlook.com. Để sử dụng trình hướng dẫn, truy cập Trình hướng dẫn Trợ giúp Thiết lập Email tại trang web Help.Outlook.com.

SelfHelp_Main_Section

[config id="LightVersion"] Tham chiếu Thiết lập E-mail: Chỉ Văn bản

[config id="SelfHelpStateURL" text="Liên kết tới tự trợ giúp này bằng cài đặt hiện tại"]

[config id="HelpTopicURL" text=""]

[config id="TextBoxPrompt" text="Hãy chọn"]

[sh1 id="root" label="Bạn muốn kết nối với tài khoản email của bạn như thế nào?"]

[sh2 text="Sử dụng Trình duyệt Web"]Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web

[sh2 text="Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng hỗ trợ chương tŕnh email (điện thoại hoặc máy tính bảng Google Android; Apple iPhone, iPod Touch, hoặc iPad; Windows Phone; Kindle Fire; thiết bị Symbian)"]Thuật sỹ Thiết lập Điện thoại Di động

[sh2 text="Sử dụng truy cập thoại hoặc truy cập cảm ứng âm thanh từ điện thoại"]Truy cập Thư Thoại, E-mail, Lịch và Danh bạ trên Điện thoại Di động Thiết lập Outlook Web App

[sh2 text="Sử dụng chương trình email trong Windows" label="Bạn muốn thiết lập chương trình email Windows nào?"]

[sh3 text="Outlook 2010 hoặc Outlook 2013"]Thiết lập E-mail trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013

[sh3 text="Outlook 2007"]Thiết lập E-mail trong Outlook 2007

[sh3 text="Outlook 2003"]Thiết lập Outlook 2003 để có Quyền truy cập bằng IMAP hoặc POP vào Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Windows 8 Mail"]Thiết lập E-Mail bằng Ứng dụng Windows 8 Mail

[sh3 text="Phiên bản Windows Live Mail 2009"]Thiết lập Windows Live Mail Phiên bản 2009 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Windows Live Mail 2011"]Thiết lập Windows Live Mail 2011 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Windows Mail"]Thiết lập Windows Mail cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Outlook Express"]Thiết lập Outlook Express cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 2,0"]Thiết lập Mozilla Thunderbird 2.0 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 3.0"]Thiết lập Mozilla Thunderbird 3.0 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 8,0"]Thiết lập Mozilla Thunderbird 8,0 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Chương trình email khác trên Internet hỗ trợ IMAP hoặc POP"]Truy cập Tài khoản của bạn bằng Chương trình E-mail IMAP hoặc POP

[sh3 text="Tôi không chắc sẽ sử dụng chương trình Windows nào. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các cách tôi có thể kết nối với tài khoản email của mình trước khi chọn một chương trình."]Chương trình và Tính năng E-Mail được Hỗ trợ

[sh2 text="Sử dụng chương trình email Macintosh" label="Bạn muốn thiết lập chương trình email Macintosh nào?"]

[sh3 text="Outlook 2011 dành cho Mac"]Thiết lập Outlook dành cho Mac 2011 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Entourage 2008, Web Services Edition"]Thiết lập Entourage 2008, Web Services Edition cho Tài khoản của bạn

[sh3 text="Entourage 2004 hoặc Entourage 2008 không có bản cập nhật Web Services Edition"]Thiết lập Entourage cho Mac OS X để có quyền truy cập IMAP hoặc POP vào Tài khoản E-Mail của bạn

[sh3 text="Mac Mail"]Thiết lập Thư cho Mac OS X để có Quyền truy cập IMAP hoặc POP vào Tài khoản E-Mail của bạn

[sh3 text="Mac Mail cho Mac OS 10.6 Snow Leopard"]Thiết lập chương trình Thư để có Quyền truy cập Mac OS 10.6 Snow Leopard vào Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 2.0"]Thiết lập Mozilla Thunderbird 2.0 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 3.0"]Thiết lập Mozilla Thunderbird 3.0 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 8,0"]Thiết lập Mozilla Thunderbird 8,0 cho Tài khoản E-mail của bạn

[sh3 text="Entourage 2004"]Thiết lập Entourage cho Mac OS X để có quyền truy cập IMAP hoặc POP vào Tài khoản E-Mail của bạn

[sh3 text="Chương trình email khác trên Internet hỗ trợ POP hoặc IMAP"]Truy cập Tài khoản của bạn bằng Chương trình E-mail IMAP hoặc POP

[sh3 text="Tôi không chắc sẽ sử dụng chương trình Macintosh nào. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các cách tôi có thể kết nối với tài khoản email của mình trước khi chọn một chương trình."]Chương trình và Tính năng E-Mail được Hỗ trợ

[sh2 text="Tôi không chắc sẽ sử dụng chương trình email nào. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các cách tôi có thể kết nối với tài khoản email của mình trước khi chọn một chương trình."]Chương trình và Tính năng E-Mail được Hỗ trợ

SelfHelp_LightVersionText_Section