Câu hỏi Thường Gặp về Vòng đời - .NET Core

Phát hành lần đầu: Ngày 27/6/2016

Vui lòng truy cập vào đây để tìm kiếm vòng đời sản phẩm của bạn.

.NET Core là gì?

.NET Core là một tập hợp các cấu phần thời gian chạy, thư viện và trình biên dịch có thể được sử dụng trong nhiều cấu hình khác nhau cho khối lượng công việc trên đám mây và thiết bị. .NET Core là nền tảng chéo và nguồn mở cung cấp một mô hình phát triển gọn nhẹ và linh hoạt để hoạt động trên nhiều nền tảng HĐH của các công cụ phát triển. .NET Core có sẵn trên GitHub theo giấy phép MIT. .NET Core đề cập đến một số công nghệ bao gồm .NET Core, ASP.NET Core và Entity Framework Core.

.NET Core được cung cấp như thế nào?

.NET Core có các bản phát hành lớn và nhỏ đại diện cho các dòng phát hành có liên quan nhưng riêng biệt. Các bản phát hành lớn sẽ rất ổn định, ít thay đổi. Một bản phát hành chính sẽ được hỗ trợ trong 3 năm sau khi được cung cấp hoặc 12 tháng sau khi bản phát hành chính tiếp theo được cung cấp, tùy theo thời gian nào ngắn hơn. Ví dụ, .NET Core 2.0 là bản phát hành lớn và .NET Core 1.0 sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong 12 tháng sau khi phát hành .NET Core 2.0.

Bản phát hành lớn có thể có nhiều bản phát hành nhỏ. Ví dụ: .NET Core 1.0 đã được cập nhật bằng .NET Core 1.1. Tương tự, .NET Core 2.0 sẽ được cập nhật bằng .NET Core 2.1. Bản phát hành nhỏ có tốc độ thay đổi cũng như đổi mới nhanh hơn và sẽ được hỗ trợ trong cùng khoảng thời gian 3 năm như bản phát hành chính (lớn). Khách hàng phải có bản phát hành nhỏ mới nhất trong vòng 3 tháng để tiếp tục được hỗ trợ. Ví dụ, Sau khi .NET Core 1.2 được phát hành, khách hàng phải cập nhật từ .NET Core 1.0 lên .NET Core 1.1 trong vòng 3 tháng.

Vòng đời hỗ trợ cho .NET Core sẽ hoạt động như thế nào?

Có thể tìm thấy thông tin vòng đời dành cho .NET Core ở đây.

Tôi có thể tìm ngày kết thúc hỗ trợ của các bản phát hành .NET Core cụ thể ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy ngày kết thúc của tất cả các bản phát hành .NET Core ở đây.

Vòng đời hỗ trợ cho ASP.NET Core và Entity Framework Core hoạt động như thế nào?

ASP.NET Core và Entity Framework Core được cung cấp kèm theo các bản phát hành .NET Core và sẽ tuân theo vòng đời của bản phát hành chính.

Thế còn cấu phần của bên thứ ba thì sao?

Trong một số trường hợp, việc cài đặt thư viện hoặc cấu phần bên thứ ba thông qua NuGet có thể là điều kiện tiên quyết để sử dụng .NET Core. Các nhà cung cấp các cấu phần hoặc thư viện đó sẽ hỗ trợ cho các cấu phần này.

Các bản phát hành .NET Core dành cho một số nền tảng chẳng hạn như Red Hat Enterprise Linux sẽ được phát hành bởi Red Hat thay vì Microsoft. Đối với những nền tảng này, các bản cập nhật cho .NET Core sẽ khả dụng cho nhà cung cấp để triển khai qua hệ thống của họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lấy các nguồn .NET Core từ GitHub?

Khách hàng thu thập mã nguồn .NET Core từ GitHub và tự mình xây dựng nó có thể nhận được các bản sửa lỗi và bản cập nhật ở dạng nguồn từ GitHub và kết hợp chúng vào ứng dụng của họ.

Mối quan hệ giữa .NET Core và .NET Framework là gì?

.NET Core và .NET Framework (thông thường) có mối quan hệ tập con-tập cha. .NET Core có tên là "Core" vì chứa các tính năng cốt lõi từ .NET Framework cho cả thư viện khung và thời gian chạy. Ví dụ, .NET Core và .NET Framework có cùng GC, JIT và các loại chẳng hạn như Chuỗi và Danh sách<T>.

.NET Core được tạo ra để .NET có thể là nguồn mở, nền tảng chéo và được sử dụng trong môi trường bị hạn chế tài nguyên hơn.

Tại sao các bản phát hành .NET Core không tuân theo vòng đời tương tự như .NET Framework?

.NET Core là một nền tảng phát triển mới hơn và các bản phát hành cho .NET Core sẽ tuân theo một tần suất phát hành linh hoạt và nhanh hơn. Các ứng dụng dựa trên .NET Framework được triển khai rộng rãi trên hàng trăm triệu máy tính với mức độ tương thích và ổn định cao. Điều này dẫn đến việc ra mắt các bản phát hành ít thường xuyên hơn cho.NET Framework cùng với ít thay đổi hơn. Do những khác biệt này, các bản phát hành .NET Core sẽ tuân theo vòng đời của riêng mình.

Tôi đang sử dụng .NET Framework 4.5.x hoặc 4.6.x. Điều này có nghĩa là tôi cần cập nhật ứng dụng của mình để làm việc với .NET Core phải không?

Nếu đang sử dụng .NET Framework 4.5.x hoặc .NET 4.6.x thì bạn không phải cập nhật ứng dụng của mình để làm việc với .NET Core. Dù vậy, nền tảng phát triển .NET Core sẽ cung cấp một số lợi thế so với .NET Framework của Microsoft. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về .NET Core ở đâu?

Bạn có thể tìm thêm thông tin về .NET Core tại trang web .NET Foundation.