Chào mừng bạn đến với docs.microsoft.com

Chào mừng bạn đến với docs.microsoft.com! Chúng tôi đã di chuyển nội dung trên MSDN và TechNet đến trang web của mình.

Vào năm 2016, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng trang web tài liệu kỹ thuật hiện đại và có thể mở rộng. Chúng tôi cũng nhận ra rằng cả MSDN và TechNet đều có rất nhiều nội dung vẫn thích hợp và cần thiết cho khách hàng của mình. Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu quá trình di chuyển hàng triệu bài viết sang trải nghiệm mới. Vì phần lớn nội dung được chuyển đi, nên bạn sẽ thấy một số thay đổi trên các trang web MSDN và TechNet nhằm giúp bạn khám phá nội dung thích hợp trên docs.microsoft.com.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quá trình di chuyển này trong bài đăng blog của chúng tôi.

Bắt đầu khám phá

Có rất nhiều thứ mà chúng tôi mong đợi bạn khám phá trên trang web của chúng tôi! Hãy bắt đầu với các trải nghiệm sau:

Và nhiều trải nghiệm khác!

Trang web khác

Nếu bạn đang dùng MSDN và TechNet làm bước đệm đến các trang web Microsoft khác, thì các trang web này vẫn có thể truy cập được! Hãy xem danh sách bên dưới để biết một số tài nguyên chính.