ToolStripRenderer.DrawToolStripStatusLabelBackground(ToolStripItemRenderEventArgs) 方法

定义

绘制 ToolStripStatusLabel 的背景。Draws the background of the ToolStripStatusLabel.

public:
 void DrawToolStripStatusLabelBackground(System::Windows::Forms::ToolStripItemRenderEventArgs ^ e);
public void DrawToolStripStatusLabelBackground (System.Windows.Forms.ToolStripItemRenderEventArgs e);
member this.DrawToolStripStatusLabelBackground : System.Windows.Forms.ToolStripItemRenderEventArgs -> unit
Public Sub DrawToolStripStatusLabelBackground (e As ToolStripItemRenderEventArgs)

参数

e
ToolStripItemRenderEventArgs

包含事件数据的 ToolStripItemRenderEventArgsA ToolStripItemRenderEventArgs that contains the event data.

适用于