SdbReadDWORDTag 函数

检索指定 TAGIDDWORD 值。

语法

DWORD WINAPI SdbReadDWORDTag(
  _In_ PDB   pdb,
  _In_ TAGID tiWhich,
  _In_ DWORD dwDefault
);

parameters

pdb [in]

填充码数据库的句柄。

tiWhich [in]

对应于要检索的数据的 TAGID

dwDefault [in]

要在失败时返回的默认值。

返回值

该函数返回失败时成功或 dwDefault 的值。

要求

要求
最低受支持的客户端
Windows XP [仅限桌面应用]
最低受支持的服务器
Windows Server 2003 [仅限桌面应用]
DLL
Apphelp.dll

另请参阅

SdbGetBinaryTagData

SdbGetStringTagPtr

SdbReadQWORDTag

SdbReadStringTag