Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式版本 9.0.2 (內部部署更新)

Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式版本 9.0.2 (內部部署更新) 遵循固定生命週期原則。

支援日期

清單 開始日期 主要支援結束日期 延伸支援結束日期
Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式版本 9.0.2 (內部部署更新) 10/31/2018 01/09/2024 01/13/2026