Документация на Microsoft Forms Pro

Forms Pro е опростено, но изчерпателно решение за проучвания, което се основава на настоящата функционалност за създаване на проучвания на Microsoft Forms в Office 365. То предлага нови възможности, които правят събирането и анализирането на обратна връзка от клиенти и служители по-лесни от всякога. Вашите клиенти могат да отговарят на проучванията с помощта на уеб браузър или мобилно устройство. Когато отговорите бъдат изпратени, използвайте отчетите на Power BI, за да ги анализирате и да вземате решения в реално време.