docs.microsoft.com - Условия за използване

Приемане на условията

Услугите, които Microsoft предоставя, са обект на следните Условия за използване („УП“). Microsoft си запазва правото да актуализира условията за ползване по всяко време без предизвестие. Най-новата версия на условията за ползване може да бъде прегледана, като се щракне върху хипервръзката „Условия за ползване“, която се намира най-долу в нашите уеб страници.

Начало на страницата

Описание на услугaтa

Чрез мрежата си от тези уеб сайтове Microsoft Ви предоставя достъп до най-различни ресурси, включително документация, инструменти за разработчици, области за изтегляне, форуми за комуникация, както и информация за продукти (събирателно „Услуги“). Услугите, включително и всякакви актуализации, подобрения, нови функции и/или добавянето на каквито и да е нови уеб сайтове, са обект на условията за ползване.

Начало на страницата

Ограничение за лично и нетърговско използване

Освен ако не е указано друго, Услугите са за Ваше лично ползване с нетърговска цел. Нямате право да прехвърляте или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, получени от Услугите, без предварителното писмено съгласие на Microsoft.

Начало на страницата

Поверителност и защита на лични данни

Вижте изложената Декларация за поверителност относно събирането и използването на Вашите данни.

Начало на страницата

Съобщение, отнасящо се конкретно до софтуера, наличен на този уеб сайт

Всеки софтуер, който е наличен за изтегляне от Услугите („Софтуер“), представлява продукт със защитени авторски права на Microsoft и/или нейните доставчици. Използването на Софтуера се подчинява на условията на лицензионното споразумение с краен потребител, ако има такова, което придружава или е включено в Софтуера („Лицензионно споразумение“). Крайният потребител няма да има възможност да инсталира какъвто и да е Софтуер, който включва или е придружен от Лицензионно споразумение, освен ако първо не се съгласи с условията на Лицензионното споразумение. Скриптове и кодове на трети лица, свързани с този уеб сайт или споменати в тях, се лицензират на Вас от съответните трети лица, които притежават съответния код, а не от Microsoft.

Софтуерът е достъпен за изтегляне единствено, за да се използва от крайните потребители според Лицензионното споразумение. Всяко възпроизвеждане или разпространяване на Софтуера, което не е в съответствие с Лицензионното споразумение, е изрично забранено от законите и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани до максималната степен, разрешена от закона.

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА НА КОЙТО И ДА Е СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН АКО ТОВА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НЕ Е ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНО ОТ ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО ПРИДРУЖАВА СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР.

ГАРАНЦИЯТА НА СОФТУЕРА, АКО ИМА ТАКАВА, Е САМО СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИТЕ В ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, MICROSOFT CORPORATION ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕРА, ВКЛ. ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРЕТЕНЦИЯ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. ЗА ВАШЕ УДОБСТВО, КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ ИЛИ В СОФТУЕРНИТЕ СИ ПРОДУКТИ, MICROSOFT МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ. MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ТОЧНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ. УВАЖАВАЙТЕ ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИТЕ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ И ПОМОЩНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ В СОФТУЕРНИТЕ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT.

ЛЕГЕНДА ЗА ОГРАНИЧЕНИ ПРАВА. Всеки Софтуер, изтеглен от Услугите за или от името на Съединените американски щати, агенциите или институциите на страната („Правителството на САЩ“), се предоставя с Ограничени права. Всяко използване, копиране или разкриване от страна на Правителството на САЩ е обект на ограничения, както е указано в подточка (c)(1)(ii) от клаузата за права при технически данни и компютърен софтуер при DFARS 252.227-7013 или в подточки (c)(1) и (2) от Комерсиален компютърен софтуер - Ограничени права" при 48 CFR 52.227-19, в установения ред. Производител е Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Начало на страницата

Съобщение, отнасящо се конкретно до документите, налични на този уеб сайт

Някои документи може да са обект на изрични лицензионни условия, в допълнение на съдържащите се тук. До степента, в която съществува противоречие между тях, изричните лицензионни условия имат превес.

MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ И ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ДОКУМЕНТИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КОИТО СА ПУБЛИКУВАНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. ВСИЧКИ ТАКИВА ДОКУМЕНТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. MICROSOFT И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ С НАСТОЯЩОТО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НАИМЕНОВАНИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MICROSOFT ИЛИ НЕЙНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОР, НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ ИЛИ ДРУГИ НАРУШАВАЩИ ДЕЙСТВИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, ДОСТЪПНА ОТ УСЛУГИТЕ.

ДОКУМЕНТИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПУБЛИКУВАНИ В УСЛУГИТЕ, МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. ПРОМЕНИТЕ СЕ ДОБАВЯТ ПЕРИОДИЧНО В НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ И ДОСТАВЧИЦИ МОЖЕ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ ПРОГРАМИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

Начало на страницата

Съобщения, отнасящи се до софтуера, документите и услугите, налични на този уеб сайт

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MICROSOFT ИЛИ НЕЙНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОР, НЕСЪОБРАЗИТЕЛНОСТ ИЛИ ДРУГИ НАРУШАВАЩИ ДЕЙСТВИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОФТУЕРА, ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, КАКТО И НА ИНФОРМАЦИЯТА, ДОСТЪПНА ОТ УСЛУГИТЕ.

Начало на страницата

Потребителски акаунт, парола и защита

Ако която и да е от Услугите изисква от Вас да отворите акаунт, трябва да се регистрирате, като предоставите актуална, пълна и точна информация, както се изисква в съответния регистрационен формуляр. Също така е необходимо да изберете парола и потребителско име. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на Вашите парола и акаунт. Освен това, Вие носите пълна отговорност за всякакви дейности, произтичащи от използването на Вашия акаунт. Вие се съгласявате да уведомявате Microsoft незабавно за всяко неоторизирано използване на Вашия акаунт или за всякакъв друг пробив в сигурността. Microsoft не носи отговорност за каквито и да е загуби, които може да възникнат в резултат на използването на Вашите парола или акаунт от трети лица със или без Вашето знание. От друга страна може да бъдете държани под отговорност за загуби, причинени на Microsoft или на друга страна в резултат на използване на Вашите парола или акаунт от трети лица. Нямате право да използвате чужд акаунт когато и да е, без разрешението на съответния собственик на акаунта.

Начало на страницата

Без незаконна или забранена употреба

Като условие за използването на Услугите от Ваша страна е забранено да ги използвате за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена в тези правила, условия и бележки. Не може да използвате Услугите по начин, който може да повреди, забрани, претовари или наруши работата на който и да е сървър на Microsoft или мрежите, свързани към който и да е сървър на Microsoft, или да пречи на използването на Услугите от други лица. Нямате право да правите опити за получаване на неоторизиран достъп до каквито и да е Услуги, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е сървър на Microsoft или с която и да е от Услугите, като използвате хакване, търсене на пароли или каквито и да е други способи. Нямате право да получавате или да правите опити за получаване на каквито и да е материали или информация посредством каквито и да е способи, ако те не са умишлено предоставени чрез Услугите.

Начало на страницата

Използване на Услугите

Услугите може да включват имейл услуги, услуги за бюлетини, области за чат, дискусионни групи, форуми, общности, лични уеб страници, календари, фотоалбуми, архиви за файлове и/или други помощни средства за съобщения или комуникация, предназначени да Ви предоставят възможност да комуникирате с други лица (поотделно „Комуникационна услуга“ и събирателно „Комуникационни услуги“). Вие се съгласявате да използвате Комуникационните услуги само, за да публикувате, изпращате и получавате подходящи съобщения и материали, които, когато е приложимо, са свързани със съответната Комуникационна услуга. Като потвърждение на горното и не като ограничение, Вие се съгласявате, че при използването на Комуникационните услуги няма да:

 • Използвате Комуникационните услуги във връзка с проучвания, конкурси, пирамидални схеми, верижни писма, нежелана поща, както и всякакви размножаващи се или нежелани съобщения (търговски или други).
 • Опозорявате, злоупотребявате, тормозите, опетнявате, заплашвате или по друг начин да нарушавате юридическите права на другите (като например права за поверителност и публичност).
 • Публикувате, качвате или разпространявате каквито и да е неподходящи, оскверняващи, клеветнически, нецензурни, неприлични или нелегални теми, имена, материали или информация.
 • Качвате или по друг начин предоставяте достъп до файлове, които съдържат изображения, снимки, софтуер или други материали, защитени чрез законите за интелектуална собственост, включително, като потвърждение на предното и не като ограничение, законите за авторско право и за търговска марка (или права за поверителност или публичност), освен ако заедно с това не притежавате или управлявате тези права или ако сте получили необходимото съгласие, за да правите това.
 • Използвате каквито и да е материали или информация, вкл. изображения или снимки, предоставени чрез Услугите, по какъвто и да е начин, нарушаващ каквито и да е авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни или други права на собственост на трети лица.
 • Качвате файлове, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, бомби с часовников механизъм, програми за изтриване, повредени файлове или какъвто и да е друг подобен софтуер или програми, които могат да повредят работата на компютър или друга собственост на трети лица.
 • Рекламирате или предлагате да продавате или закупувате каквито и да е стоки или услуги за каквато и да е бизнес цел, освен ако тези Комуникационни услуги не разрешават специфично такива съобщения.
 • Изтегляте каквито и да е файлове, публикувани от други потребители на Комуникационната услуга, за които знаете или би трябвало да знаете, че не може легално да се възпроизвеждат, показват, изпълняват и/или разпространяват по този начин.
 • Фалшифицирате или изтривате каквато и да е информация за управление на авторски права, като например права на автора, правни или други подходящи бележки или означения за собственост, както и етикети за произхода или източника на софтуера или други материали, които се съдържат в даден качен файл.
 • Ограничавате или забранявате на който и да е друг потребител да използва Комуникационните услуги.
 • Нарушавате който и да е кодекс на поведение или други указания, които може да са приложими за която и да е Комуникационна услуга.
 • Придобивате или по друг начин събирате информация за трети лица, вкл. имейл адреси.
 • Нарушавате които и да е приложими закони или подзаконови актове.
 • Създавате фалшива самоличност с цел подвеждане на трети лица.
 • Използвате, изтегляте или по друг начин копирате или предоставяте (със или без заплащане) на дадено лице или организация каквато и да е директория с потребители на Услугите или друга информация за потребители или употреба, както и за каквато и да е част от тях.

Microsoft не е длъжна да наблюдава Комуникационните услуги. Microsoft обаче запазва правото да преглежда материали, публикувани в Комуникационните услуги, и по своя преценка да премахва някои от тях. Microsoft запазва правото да прекрати Вашия достъп до някои или до всички Комуникационни услуги по всяко време без предизвестие и по каквато и да е причина.

Microsoft запазва правото по всяко време и по своя преценка да разкрива каквато и да е информация, която смята за необходима за изпълнението на който и да е приложим закон, наредба, съдебен процес или правителствена заявка, както да редактира, да откаже публикуването или частично да премахне каквато и да е информация или материали.

Бъдете внимателни винаги, когато предоставяте каквато и да е информация, която може лично да идентифицира Вас или Вашите деца, в която и да е от Комуникационните услуги. Microsoft не управлява и не налага съдържанието, съобщенията или информацията, която може да се намери в която и да е от Комуникационните услуги, поради което Microsoft изрично отхвърля всякаква отговорност, свързана с Комуникационните услуги, както и с всякакви действия, възникнали в резултат от Вашето участие в която и да е от Комуникационните услуги. Мениджърите и собствениците не са упълномощени представители на Microsoft и техните възгледи не е задължително да отразяват тези на Microsoft.

Материалите, качени в Комуникационните услуги, може да бъдат обект на публикувани ограничения относно употреба, възпроизвеждане и/или разпространяване. В случай че изтеглите тези материали, Вие сте отговорни за спазването на тези ограничения.

Начало на страницата

Материали, предоставени на Microsoft или публикувани на кой да е уеб сайт на Microsoft

Microsoft не предявява претенции за собственост върху материалите, които предоставяте на Microsoft (вкл. мнения, коментари и предложения) или публикувате, качвате, въвеждате, или подавате в която и да е от Услугите или нейните свързани услуги за преглед от други лица или от членове на която и да е публична или частна общност (наричани общо „Материали“). Въпреки това, като публикувате, качвате, въвеждате, предоставяте или подавате („публикувате“) Вашите Материали, Вие предоставяте на Microsoft, на нейните свързаните фирми и на съответните получатели на превъзложени лицензи разрешение да използват Вашите Материали във връзка с изпълнението на техните действия в интернет (вкл., без ограничение, всички услуги на Microsoft), вкл., без ограничение, лицензионни права да: копират, разпространяват, предават, показват и изпълняват публично, възпроизвеждат, редактират, превеждат и преформатират Вашите Материали; да публикуват Вашето име във връзка с Вашето Подаване; както и правото да превъзлагат тези права на който и да е доставчик на Услугите.

Няма да се плаща никаква компенсация по отношение на използването на Вашите Материали, както е изложено тук. Microsoft не е длъжна да публикува или използва каквито и да е Материали, които може да предоставите, а също така Microsoft може да премахне които и да е Материали по всяко време и по своя преценка.

Като публикувате Материали, Вие гарантирате и декларирате, че притежавате или по друг начин управлявате всички права за Вашите Материали, както е описано в тези Условия за ползване, вкл., без ограничение, всички права, необходими, за да предоставяте, публикувате, качвате, въвеждате или подавате Материалите.

В допълнение на горното, като публикувате Материали, които съдържат изображения, снимки, картини или са по друг начин с изцяло или частично графичен характер („Изображения“), Вие гарантирате и декларирате, че (a) Вие сте собственик на авторските права на тези Изображения, или че собственика на авторските права на Изображенията Ви е предоставил разрешение да използвате тях или каквото и да е съдържание и/или изображения, които се съдържат в тях, по начин и с цел, която е разрешена от тези Условия за ползване и от Услугите, (б) Вие притежавате необходимите права да предоставяте лицензите и превъзложените лицензи, описани в тези Условия за ползване, а също така (в) всяко лице, ако има такова, показано в тези Изображения, е предоставило съгласие за използването на Изображенията, както е описано в тези Условия за ползване, вкл., като потвърждение на горното и не като ограничение, разпространението, публичното показване и възпроизвеждането на тези Изображения. Като публикувате Изображения, Вие предоставяте разрешение на (a) всички членове на Вашата частна общност (за всички такива Изображения, които са достъпни до членовете на такава частна общност) и/или (б) други потребители (за всички такива Изображения, които са достъпни където и да е в Услугите, освен в дадена частна общност) за използване на Вашите Изображения във връзка с използването на която и да е от Услугите, както е разрешено от тези Условия за ползване (вкл., като потвърждение на горното и не като ограничение, разпечатване на снимки и създаване на подаръци, които включват тези Изображения), както и предоставяте, без ограничение, неизключителен, валиден за цял свят и без парично обезщетение лиценз за: копиране, разпространяване, предаване, публично показване и изпълнение, възпроизвеждане, редактиране, превеждане и преформатиране на Вашите Изображения, без да добавят името Ви към тези Изображения, както и правото да се превъзлагат тези права на който и да е доставчик на Услугите. Лицензите за Изображения, предоставени в предишните изречения, ще бъдат прекратени в момента, в който напълно премахнете тези Изображения от Услугите, при условие че това прекратяване не влияе върху каквито и да е други лицензи, предоставени във връзка с тези Изображения, преди да ги премахнете напълно. Няма да се плаща никаква компенсация по отношение на използването на Вашите Изображения.

Начало на страницата

Известия и процедура за отправяне на претенции за нарушение на авторски права

Съгласно чл. 17 от Кодекса на САЩ, раздел 512(c)(2), известията за претенции за нарушение на авторски права следва да се изпращат на Указания представител на Доставчика на услуги. ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С ПОСОЧЕНАТА ПРОЦЕДУРА, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР.

Вижте Известия и процедура за отправяне на претенции за нарушение на авторски права.

Начало на страницата

Връзки към сайтове на трети лица

ВРЪЗКИТЕ В ТАЗИ ОБЛАСТ ЩЕ ДОВЕДАТ ДО НАПУСКАНЕ НА САЙТА НА MICROSOFT. СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ НЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ MICROSOFT И MICROSOFT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ВРЪЗКИТЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ ИЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТЕЗИ САЙТОВЕ. MICROSOFT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЕБ-БАЗИРАНИ АУДИО/ВИДЕО ЗАПИСИ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ФОРМА НА ПРЕДАВАНЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН САЙТ. MICROSOFT ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЗИ ВРЪЗКИ САМО ЗА УДОБСТВО И ВКЛЮЧВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ВРЪЗКИ НЕ ОЗНАЧАВА ВНУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА MICROSOFT ЗА ОПРЕДЕЛЕН САЙТ.

Начало на страницата

Правила за предоставяне на нежелани идеи

MICROSOFT ИЛИ КОИТО И ДА Е ОТ НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ ПРИЕМАТ ИЛИ ВЗИМАТ ПРЕДВИД НЕЖЕЛАНИ ИДЕИ, ВКЛ. ИДЕИ ЗА НОВИ РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ, НОВИ ПРОМОЦИИ, НОВИ ПРОДУКТИ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЦЕСИ, МАТЕРИАЛИ, МАРКЕТИНГ ПЛАНОВЕ ИЛИ НОВИ ИМЕНА НА ПРОДУКТИ. НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ КАКВИТО И ДА Е АВТОРСКО ТВОРЧЕСТВО, ШАБЛОНИ, ДЕМО ЗАПИСИ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА Е ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ПОТЕНЦИАЛНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ СПОРОВЕ, КОГАТО ПРОДУКТИ НА MICROSOFT ИЛИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ ПОДОБНИ НА ИДЕИ, ПОДАДЕНИ КЪМ MICROSOFT. ПОРАДИ ТОВА, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ НЕЖЕЛАНИ ИДЕИ НА MICROSOFT ИЛИ НА КОГОТО И ДА Е В MICROSOFT. АКО, ВЪПРЕКИ МОЛБАТА НИ ДА НЕ НИ ИЗПРАЩАТЕ ВАШИ ИДЕИ И МАТЕРИАЛИ, ВИЕ ВСЕ ПАК ИЗПРАТИТЕ ТАКИВА, MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИДЕИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ ВИ ЩЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНИ ИЛИ ЗА ВАША СОБСТВЕНОСТ.

Начало на страницата