Entry.Completed Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že uživatel dokončí text v položce s návratovým klíčem.

public event EventHandler Completed;
member this.Completed : EventHandler 

Event Type

EventHandler

Poznámky

Tato finalizace obvykle není vždy doprovázena tím, že je nastavena na hodnotu false.

Platí pro