Mobilní zařízení se nemůže připojit k Exchange Online pomocí protokol Exchange ActiveSync

Původní číslo KB:   2427193

Příznaky

Mobilní zařízení uživatele se nemůže připojit k Microsoft Exchange Online v Microsoftu 365 prostřednictvím Microsoft protokol Exchange ActiveSync. Dříve se ale mobilní zařízení mohlo připojit.

Příčina

K tomuto problému může dojít z mnoha důvodů. Patří mezi ně mimo jiné následující:

 • Zařízení se nemůže připojit k poskytovateli internetových služeb nebo k internetu.
 • Zařízení není správně nastavené.
 • Server poštovní schránky Exchange Online, který připojení podporuje, není dostupný kvůli údržbě nebo problému s výpadkem.

Řešení – krok 1: Ověření, že je pro uživatele povolená služba ActiveSync

 1. Přihlaste se k portálu Microsoft 365 jako správce.

 2. Vyberte Správa a pak výběrem Exchange otevřete Centrum pro správu Exchange.

 3. V levém navigačním podokně vyberte příjemce a pak vyberte poštovní schránky.

 4. V seznamu poštovních schránek poklikejte na uživatele a vyberte funkce poštovní schránky.

 5. V části Mobilní zařízení proveďte následující akce:

  1. Pokud se zobrazí možnost Zakázat protokol Exchange ActiveSync, znamená to, že je pro uživatele povolená služba ActiveSync. Viz krok 2: Ověřte, že mobilní zařízení není blokované pravidlem karantény activesync tohoto článku.
  2. Pokud se zobrazí možnost Povolit protokol Exchange ActiveSync, znamená to, že pro uživatele není povolená služba ActiveSync. Vyberte Povolit protokol Exchange ActiveSync, po zobrazení výzvy vyberte Ano a pak vyberte Uložit.
 6. Po opětovném povolení activesync zkuste zařízení znovu nastavit.

Řešení – krok 2: Ověřte, že pravidlo karantény ActiveSync neblokuje mobilní zařízení.

 1. V Centru pro správu Exchange vyberte mobilní zařízení a pak vyberte přístup k mobilním zařízením.
 2. Ověřte, že mobilní zařízení uživatele není v seznamu zařízení v karanténě.

Řešení – krok 3: Ověření, že je možné nastavit ActiveSync pomocí automatické konfigurace

Služba Automatická konfigurace usnadňuje nastavení Outlooku a mobilních telefonů. Služba Automatická konfigurace používá e-mailovou adresu a heslo uživatele k automatickému nastavení profilu uživatele.

Pokud chcete tento problém dále vyřešit, spusťte test automatické konfigurace protokol Exchange ActiveSync v Nástroji Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Pokud uživatel pro připojení k Exchange Online používá místní bezdrátovou síť, měl by spustit oba testy, aby se zajistilo, že místní síť umožňuje připojení ke koncovým bodům ActiveSync.

Externí testování přístupu Exchange Online ActiveSync pomocí Analyzátoru vzdáleného připojení

Poznámka

Správci můžou chtít uživatele v případě potřeby provést spuštěním Analyzátoru odebrání připojení. Test automatické konfigurace protokol Exchange ActiveSync vyžaduje, aby uživatelé zadali své přihlašovací údaje.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte k nástroji Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 2. Zadejte přihlašovací údaje k Microsoftu 365.

  Snímek obrazovky se zadáním přihlašovacích údajů Microsoftu 365

 3. Vyberte Provést test a počkejte, než se zobrazí podokno podrobností.

  Snímek obrazovky s výběrem možnosti Provést test v okně Analyzátor vzdáleného připojení

 4. Zkontrolujte výsledky testu.

  Snímek obrazovky s podrobnostmi testu v okně Analyzátor vzdáleného připojení

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud test projde, nastavte mobilní zařízení.
  • Pokud test selže, ověřte, že je správně nastavená služba Automatická konfigurace. Chcete-li se dozvědět více informací, podívejte se na následující zdroje:

Řešení – krok 4: Nastavení mobilního zařízení bez použití automatické konfigurace (pokud nechcete používat funkci Automatická konfigurace)

Při pokusu o nastavení mobilních zařízení doporučujeme použít funkci Automatická konfigurace. Pokud ale chcete nastavit mobilní zařízení bez použití automatické konfigurace, použijte postup popsaný na jednom z následujících webů společnosti Microsoft:

Produkty třetích stran, o nichž se hovoří v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Další informace

Stále potřebujete pomoc? Přejděte na web Microsoft Community.