Vytvoření položek konfigurace v Správce konfigurace

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Nastavení dodržování předpisů v Správce konfigurace umožňují vytvářet a nasazovat konfigurace na obě zařízení, která spravuje Správce konfigurace, a zařízení, která jsou zaregistrovaná Microsoft Intune.

Položky konfigurace pro zařízení spravovaná Správce konfigurace klientem

Než začnete, přečtětesi informace v části Začínáme s nastavením dodržování předpisů . Pokud se chcete dozvědět některé základní informace o nastavení dodržování předpisů, přečtěte si informace v tématu Plánování a konfigurace nastavení dodržování předpisů pro implementaci všech potřebných předpokladů. V každém scénáři vytvoříte položku konfigurace, která udělá určitý úkol.

Položky konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune

Než začnete, přečtětesi informace v části Začínáme s nastavením dodržování předpisů . Pokud se chcete dozvědět některé základní informace o nastavení dodržování předpisů, přečtěte si informace v tématu Plánování a konfigurace nastavení dodržování předpisů pro implementaci všech potřebných předpokladů. Informace o položkách konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune najdete v tématu Položky konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune.

Další kroky

Začínáme s nastavením dodržování předpisů