Jak spravovat aplikace pro iOS a macOS zakoupené přes Apple Business Manager pomocí Microsoft Intune

Apple vám umožňuje koupit více licencí pro aplikaci, kterou chcete používat ve vaší organizaci na zařízeních s iOS nebo iPadOS a macOS pomocí Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru. Potom je možné synchronizovat informace o hromadném nákupu s Intune a sledovat využití aplikací, které jste tímto způsobem koupili. Nákup licencí aplikací vám pomůže efektivně spravovat aplikace ve vaší společnosti a zachovat vlastnictví a kontrolu nad zakoupenou aplikací.

Microsoft Intune vám pomůže spravovat aplikace zakoupené prostřednictvím tohoto programu:

 • Synchronizují se tokeny umístění, které stáhnete z Apple Business Manageru.
 • Sledujte, kolik licencí je k dispozici a které se použily pro zakoupené aplikace.
 • Pomáhá vám instalovat aplikace až do počtu licencí, které vlastníte.

Kromě toho můžete synchronizovat, spravovat a přiřazovat knihy zakoupené v Apple Business Manageru s Intune do zařízení s iOS neboiPadOS. Další informace najdete v Správa e-knih pro iOS nebo iPadOS zakoupených v rámci multilicenčního programu.

Co jsou tokeny umístění?

Tokeny umístění jsou multilicenční licence, které se běžně označovaly jako tokeny VPP (Volume Purchase Program). Tyto tokeny polohy slouží k přiřazování a správě licencí zakoupených pomocí Apple Business Manageru. Správci obsahu můžou koupit a přidružit licence k tokenům umístění, ke kterým mají oprávnění v Apple Business Manageru. Tyto tokeny polohy se pak stáhnou z Apple Business Manageru a nahrají se v Microsoft Intune. Microsoft Intune podporuje nahrávání tokenů více umístění na tenanta. Tokeny mají platnost jeden rok.

Poznámka

Apple Volume Purchase Program (VPP) je integrovaný do Apple Business Manageru. Apple Business Manager je portál pro správce, který umožňuje nasazovat zařízení Apple a získávat multilicenční obsah. Obsah může zahrnovat aplikace, knihy a vlastní aplikace. Tokeny polohy se používají k přiřazování a správě licencí zakoupených pomocí Apple Business Manageru. VPP se teď nazývá starší tokeny VPP.

Jak se zakoupené aplikace licencují?

Zakoupené aplikace je možné přiřadit ke skupinám pomocí dvou typů licencí, které Apple nabízí pro zařízení s iOS nebo iPadOS a macOS.

Akce Licencování zařízení Licencování uživatelů
Přihlášení do App Storu Nevyžaduje se. Po zobrazení výzvy k přihlášení k App Store musí každý koncový uživatel použít jedinečné Apple ID.
Konfigurace zařízení blokující přístup k App Storu Aplikace je možné nainstalovat a aktualizovat pomocí Portálu společností. Pozvánka k připojení k Apple Business Manageru vyžaduje přístup k App Storu. Pokud jste nastavili zásadu pro zakázání App Storu, licence uživatelů pro aplikace VPP nebudou fungovat.
Automatická aktualizace aplikace Jak nakonfiguroval správce Intune v nastavení tokenu Apple Business Manageru.

Pokud je typ přiřazení k dispozici pro zaregistrovaná zařízení, můžete dostupné aktualizace aplikací nainstalovat také z Portálu společnosti výběrem akce Aktualizovat na stránce s podrobnostmi o aplikaci.

Jak nakonfiguroval správce Intune v nastavení tokenu Apple Business Manageru.

Pokud je typ přiřazení k dispozici pro zaregistrovaná zařízení, můžete dostupné aktualizace aplikací nainstalovat také z Portálu společnosti výběrem akce Aktualizovat na stránce s podrobnostmi o aplikaci.

Registrace uživatelů Nepodporováno Podporuje se pomocí spravovaných Apple ID.
Knihy Nepodporováno Podporováno.
Použité licence 1 licence na zařízení. Licence je přidružená k zařízení. 1 licence až pro 5 zařízení, která používají stejné osobní Apple ID. Licence je přidružená k uživateli.

Koncový uživatel přidružený k osobnímu Apple ID a spravovanému Apple ID v Intune spotřebovává 2 licence aplikací.

Migrace licencí Aplikace můžou bez upozornění migrovat licence uživatelů na zařízení jenom při použití Požadovaný typ přiřazení. Aplikace nemohou migrovat z licencí zařízení na uživatelské licence pro libovolný typ přiřazení.

Poznámka

Portál společnosti nezobrazuje aplikace licencované zařízením na zařízeních pro registraci uživatelů, protože na zařízeních pro registraci uživatelů lze instalovat pouze aplikace licencované uživatelem.

Když vytvoříte nové zadání pro aplikaci Apple Volume Purchase Program (VPP), výchozí typ licence je teď zařízení. Existující přiřazení zůstanou beze změny.

Jaké typy aplikací jsou podporované?

Pomocí Apple Business Manageru můžete nakupovat a distribuovat veřejné i soukromé aplikace.

 • Aplikace pro Store: Pomocí Apple Business Manageru můžou správci obsahu získat bezplatné i placené aplikace, které jsou dostupné v App Storu.
 • Vlastní aplikace: Pomocí Apple Business Manageru můžou správci obsahu také získat vlastní aplikace, které jsou pro vaši organizaci dostupné soukromě. Tyto aplikace jsou přizpůsobené konkrétním potřebám vaší organizace od vývojářů, se kterými pracujete přímo. Další informace o tom, jak distribuovat vlastní aplikace.

Požadavky

Důležité

 • Token umístění se může používat jenom s jedním řešením pro správu zařízení najednou. Než začnete používat zakoupené aplikace s Intune, odvolejte a odeberte všechny existující tokeny zjišťování umístění používané u jiného dodavatele správy mobilních zařízení (MDM).
 • Token umístění je podporovaný jenom pro použití na jednom tenantovi Intune najednou. Nepoužívejte stejný token pro více tenantů Intune.
 • Ve výchozím nastavení Intune synchronizuje tokeny umístění s Apple jednou denně. Ruční synchronizaci můžete kdykoli zahájit z Intune.
 • Po importu tokenu umístění do Intune neimportujte stejný token do žádného jiného řešení pro správu zařízení. Pokud byste to udělali, mohli byste ztratit přiřazení licence a uživatelských záznamů.

Migrace z programu VPP (Volume Purchase Program) do Aplikací a Knih

Pokud vaše organizace ještě neprovedla migraci do Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru, přečtěte si pokyny společnosti Apple k migraci do Aplikací a Knih a teprve potom pokračujte ve správě zakoupených aplikací v Intune.

Důležité

 • Pro zajištění nejlepšího prostředí migrace migrujte pouze jednoho nákupčího VPP na jedno umístění. Pokud se každý nákupčí migruje do jedinečného umístění, všechny licence – přiřazené a nepřiřazené – se přesunou do Aplikací a Knih.
 • Neodstraňujte existující starší token VPP v Intune ani aplikace a přiřazení přidružená k existujícímu staršímu tokenu VPP v Intune. Tyto akce budou vyžadovat opětovné vytvoření všech přiřazení aplikací v Intune.

Migrujte stávající zakoupený obsah a tokeny VPP do Aplikací a Knih v Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru následujícím způsobem:

 1. Pozvěte nákupčí VPP, aby se připojili k vaší organizaci a nasměrovaly každého uživatele k výběru jedinečného umístění.
 2. Než budete pokračovat, ujistěte se, že všichni nákupčí VPP ve vaší organizaci dokončili krok 1.
 3. Ověřte, že se všechny zakoupené aplikace a licence migrují do Aplikací a Knih v Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru.
 4. Stáhněte si nový token umístění tak, že přejdete na Apple Business (nebo School) Manager > Nastavení > Aplikace a Knihy > Moje tokeny serveru.
 5. Aktualizujte token umístění v Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru tak, že přejdete na Správa tenanta > Konektory a tokeny > Tokeny Apple VPP a token ručně nahrajete.

Nahrajte tokenu umístění Apple VPP nebo Apple Business Manageru

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.
 2. Vyberte Správa tenanta > Konektory a tokeny > Tokeny Apple VPP.
 3. V podokně s tokeny VPP vyberte Vytvořit. Zobrazí se proces Vytvořit token VPP. Při vytváření tokenu VPP se používají čtyři stránky. První je Základy.
 4. Na stránce Základy zadejte následující informace:
  • Název tokenu – pole pro správu pro nastavení názvu tokenu.
  • Apple ID – Zadejte spravované Apple ID účtu přidruženého k nahraného tokenu.
  • Soubor tokenu VPP – Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte se do Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru. Po registraci si pro váš účet stáhněte token umístění Apple Business Manageru (token Apple VPP) a vyberte ho tady.
 5. Kliknutím na Další zobrazte stránku Nastavení.
 6. Na stránce Nastavení zadejte následující informace:
  • Převzít kontrolu nad tokenem z jiného MDM – Nastavením této možnosti na Ano povolíte opětovné přiřazení tokenu do Intune z jiného řešení MDM.

  • Země nebo oblast – vyberte úložiště zemí nebo oblastí VPP. Intune synchronizuje aplikace VPP pro všechna národní prostředí ze zadaného úložiště země nebo oblasti VPP.

   Upozornění

   Změna země nebo oblasti aktualizuje metadata aplikací a App Store adresu URL při další synchronizaci se službou Apple pro aplikace vytvořené pomocí tohoto tokenu. Aplikace se nebude aktualizovat, pokud v novém obchodě země nebo oblasti neexistuje.

  • Typ účtu VPP – zvolte jednu z možností: Obchodní nebo Vzdělávání.

  • Automatické aktualizace aplikací – Pokud chcete povolit automatické aktualizace, zvolte možnost Ano nebo Žádné. Když je tato možnost povolená, Intune zjistí aktualizace aplikací VPP v App Storu a automaticky je odešle do zařízení, jakmile se ohlásí.

   Poznámka

   Automatické aktualizace aplikací Apple VPP se automaticky aktualizují pro Povinné i Dostupné záměry instalace. U aplikací nasazených s cílem instalace K dispozici vygeneruje automatická aktualizace stavovou zprávu pro správce IT s informací, že je k dispozici nová verze aplikace. Tuto stavovou zprávu můžete zobrazit výběrem aplikace, výběrem možnosti Stav instalace zařízení a kontrolou podrobností o stavu.

   Při aktualizaci aplikace VPP může trvat až 24 hodin, než zařízení obdrží aktualizovanou aplikaci VPP. Aby bylo možné aktualizaci úspěšně nainstalovat, musí být zařízení odemknuté a dostupné.

  • Uděluji Microsoftu oprávnění odesílat společnosti Apple informace o uživateli i zařízení. - Abyste mohli pokračovat, musíte vybrat Souhlasím. Informace o tom, jaká data Microsoft odesílá společnosti Apple, najdete v Data, která Intune odesílá do Applu.

 7. Kliknutím na Další zobrazíte stránku Značky oboru.
 8. Pokud chcete přidat značky oboru pro aplikaci, klikněte na Vybrat značky oboru. Další informace najdete v: Použití řízení přístupu na základě role (RBAC) a značek oboru pro distribuované IT.
 9. Kliknutím na Další zobrazte stránku Zkontrolovat a vytvořit. Zkontrolujte hodnoty a nastavení, které jste zadali pro token VPP.
 10. Až skončíte, klikněte na Vytvořit. Token se zobrazí v podokně se seznamem tokenů.

Synchronizace tokenu VPP

Názvy aplikací, metadata a informace o licencích zakoupených aplikací v Intune můžete synchronizovat tak, že pro vybraný token zvolíte Synchronizovat.

Přiřazení hromadně zakoupené aplikace

 1. Vyberte Aplikace > Všechny aplikace.

 2. V podokně seznamu aplikací zvolte aplikaci, kterou chcete přiřadit, a pak zvolte Vlastnosti. Vyberte Upravit vedle Přiřazení.

 3. Na kartě Přiřazení zvolte, jestli bude aplikace Požadovaná nebo Dostupná pro zaregistrovaná zařízení.

 4. Pod vybraným typem přiřazení zvolte Přidat skupinu a pak v podokně Vybrat skupiny zvolte skupiny uživatelů nebo zařízení Azure AD, ke kterým chcete aplikaci přiřadit.

  Poznámka

  Když pro aplikaci Apple Volume Purchase Program (VPP) vytvoříte nové přiřazení, výchozí typ licence je zařízení. Existující přiřazení zůstanou beze změny.

 5. Až to budete mít, zvolte Uložit.

Poznámka

Záměr Dostupné nasazení se pro skupiny zařízení nepodporuje, podporují se jen skupiny uživatelů. V seznamu zobrazené aplikace jsou přidružené k tokenu. Pokud máte aplikaci, která je spojená s více tokeny VPP, zobrazí se stejná aplikace několikrát – jednou u každého tokenu.

Poznámka

Aplikace přiřazené jako Dostupné se na zařízení nespravují, dokud uživatel nespouští instalaci aplikace. Po instalaci aplikace přiřazené jako Dostupná nebo pokusu uživatele o instalaci aplikace Intune zajistí, že je aplikace licencovaná.

Poznámka

Intune (nebo jakýkoli jiný MDM) ve skutečnosti nenainstaluje aplikace VPP. Místo toho se Intune připojí k vašemu účtu VPP a řekne Applu, které licence aplikací se mají přiřadit ke kterým zařízením. Odtud se skutečná instalace zpracovává mezi Applem a zařízením.

Výzvy k VPP pro koncové uživatele

Koncový uživatel obdrží výzvu k instalaci aplikace v rámci VPP v řadě scénářů. Jednotlivé podmínky jsou vysvětlené v tabulce:

# Scénář Pozvánka do programu Apple VPP Výzva při instalaci aplikace Výzva k zadání Apple ID
1 BYOD – licencované uživatelem (ne zařízení pro registraci uživatelů) A A A
2 Zařízení společnosti – licencovaný uživatel (zařízení není pod dohledem) A A A
3 Zařízení společnosti – licencovaný uživatel (zařízení pod dohledem) A N A
4 Vlastní zařízení – licencované zařízení N A N
5 Zařízení společnosti – licencované zařízení (zařízení není pod dohledem) N A N
6 Zařízení společnosti – licencované zařízení (zařízení pod dohledem) N N N
7 Beznabídkový režim (zařízení pod dohledem) – licencované zařízení N N N
8 Beznabídkový režim (zařízení pod dohledem) – licencovaný uživatel --- --- ---

Poznámka

Nedoporučujeme přiřazovat aplikace VPP k zařízením beznabídkového režimu pomocí licencování uživatelů.

Odvolávají se licence aplikací

Na základě daného zařízení, uživatele nebo aplikace můžete odvolat všechny přidružené licence aplikací pro iOS/iPadOS nebo macOS v rámci programu hromadného nákupu (VPP). Mezi platformami iOS/iPadOS a macOS ale existují určité rozdíly.

Akce iOS/iPadOS macOS
Odebrat přiřazení aplikace Odebrání přiřazení aplikace je předpokladem pro odvolání licence aplikace. Když uživateli odeberete přiřazení aplikace, Intune neodvolá licenci uživatele nebo zařízení, dokud nezměníte přiřazení na Odinstalovat. Pokud se přiřazení aplikace odebere, když je aplikace nainstalovaná a nepřiřazuje se jako odinstalace, zůstane nainstalovaná, ale už nebude nabízena k instalaci uživateli nebo zařízení. Odebrání přiřazení aplikace je předpokladem pro odvolání licence aplikace. Když uživateli odeberete přiřazení aplikace, Intune neodvolá licenci uživatele nebo zařízení, dokud nezměníte přiřazení na Odinstalovat. Pokud se přiřazení aplikace odebere, když je aplikace nainstalovaná a nepřiřazuje se jako odinstalace, zůstane nainstalovaná, ale už nebude nabízena k instalaci uživateli nebo zařízení.
Odvolat licenci aplikace Po změně přiřazení aplikace na Odinstalovat můžete získat licenci aplikace od uživatele nebo zařízení pomocí akce Odvolat licenci . Pokud chcete aplikaci ze zařízení odebrat a odvolat licenci aplikace, musíte přiřazení změnit na Odinstalovat . Po změně přiřazení aplikace na Odinstalovat můžete získat licenci aplikace od uživatele nebo zařízení pomocí akce Odvolat licenci . Aplikace macOS s odebranou licencí zůstává v zařízení použitelná, ale nejde ji aktualizovat, dokud nebude uživateli nebo zařízení znovu přidělena licence. Podle Společnosti Apple se tyto aplikace odeberou po uplynutí 30denní lhůty odkladu. Pokud chcete aplikaci ze zařízení odebrat a odvolat licenci aplikace, musíte přiřazení změnit na Odinstalovat .

Poznámka

 • Služba Intune požaduje zpět licence aplikací, když zaměstnanec opustí společnost a již není součástí skupin AAD.
 • Při přiřazování zakoupené aplikace se záměrem Odinstalovat Intune licenci uvolní a aplikaci odinstaluje.
 • Licence aplikací se při odebrání zařízení ze správy Intune neobnovují.
 • Intune odvolá licence aplikace, když se uživatel odstraní z Azure AD.

Odstraňují se tokeny VPP

Token programu Apple Volume Purchasing Program (VPP) můžete odstranit pomocí konzoly. To může být nutné v případě, že máte duplicitní instance tokenu VPP. Odstraněním tokenu se odstraní také všechny přidružené aplikace a přiřazení. Odstranění tokenu odvolá přidružené licence aplikací, ale neodinstaluje aplikace.

Poznámka

Po odstranění tokenu nemůže Intune odvolat licence aplikací.

K odvolání licencí všech aplikací VPP pro daný token VPP je nutné nejprve odvolat všechny licence aplikací, které jsou k tomuto tokenu přidružené, a potom daný token odstranit.

Obnovení tokenů VPP nebo tokenu umístění Apple Business Manageru

Token umístění Apple Business Manageru (token Apple VPP) můžete obnovit opětovným stažením tokenu z Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru a aktualizací existujícího tokenu v Intune.

Pokud chcete obnovit token umístění Apple Business Manageru (token Apple VPP), postupujte takto:

 1. Přejděte na Apple Business Manager nebo Apple School Manager.
 2. Stáhněte si existující token v Apple Business (nebo School) Manageru. Vyberte Nastavení > Aplikace a knihy > Tokeny serveru.
 3. Aktualizujte token v Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru tak, že vyberete Správu tenanta > Konektory a tokeny > Tokeny Apple VPP.
 4. Vyberte token VPP, který obnovujete, klikněte na Upravit v kategorii Základy, nahrajte nový token na tuto stránku a uložte změny.

Poznámka

Stávající token Apple VPP nebo token umístění musíte obnovit, když uživatel, který token nastavil v aplikaci Apple Business Manageru, změní své heslo nebo když uživatel opustí organizaci Apple Business Manageru. Tokeny, které se neprodlouží, budou v Intune zobrazovat neplatný stav.

Odstranění aplikace VPP

Zakoupené aplikace, které nemají přidružené žádné dostupné nebo použité licence, můžete odstranit. To může být nutné k vyčištění aplikací, které už nejsou přiřazené.

Pokud chcete odstranit aplikaci VPP, postupujte takto:

 1. Vytvořte nové umístění v Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru.
 2. Odvolá všechny licence pro aplikaci, která používá přidružený token umístění. V Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageruvyberte Aplikace > Všechny aplikace > vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit > Licence aplikací > Odvolat licence.
 3. V Apple Business Manageru nebo Apple School Manageru přeneste všechny licence aplikace z původního umístění do nového umístění.
 4. Synchronizujte token umístění v Centru pro správu Microsoft Endpoint Manageru.
 5. Odstraňte aplikaci v Centru pro správu Microsoft Endpoint Manager tak, že vyberete Aplikace > Všechny aplikace > kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci odstraníte > Odstranit.

Odstranění aplikace VPP způsobí následující výsledky:

 • Přiřazení přidružených aplikací se odeberou.
 • Pokud aplikace VPP přiřadila licence při pokusu o odstranění, zobrazí se vám chyba.

Poznámka

Zakoupené knihy přidružené k tokenu VPP se neodstraní.

Přiřazení oprávnění vlastní role pro VPP

Přístup k tokenu umístění Apple Business Manageru a aplikacím (tokeny Apple VPP a aplikace VPP) lze řídit nezávisle pomocí oprávnění přiřazených vlastním rolím správce v Intune.

 • Pokud chcete vlastní roli Intune povolit správu tokenů umístění Apple Business Manageru, v Centru pro správu Microsoft Endpoint Manager vyberte Správa tenanta > Konektory a tokeny > Tokeny Apple VPP přiřaďte oprávnění pro Sspravované aplikace.
 • Pokud chcete vlastní roli Intune povolit spravovat aplikace zakoupené pomocí tokenů VPP pro iOS nebo iPadOS v Aplikace > Všechny aplikace, přiřaďte oprávnění pro Mobilní aplikace.

Další informace

Při vytváření a obnovování tokenů VPP můžete využít přímou podporu od společnosti Apple. Podrobnosti najdete v článku Distribuce obsahu vašim uživatelům v rámci programu hromadných nákupů (VPP) v dokumentaci Apple.

Pokud je v Intune uvedeno Přiřazeno k externímu MDM, musíte před použitím tokenu VPP v Intune odebrat token VPP z MDM třetí strany.

Pokud je stav tokenu Duplicitní, nahrálo se více tokenů se stejným Umístěním tokenu. Pokud chcete token znovu synchronizovat, odeberte duplicitní token. Stále můžete přiřazovat a odvolávat licence pro tokeny, které jsou označené jako duplicitní. Licence pro nové aplikace a zakoupené knihy se ale nemusí projevit, když je token označený jako duplicitní.

Nejčastější dotazy

Kolik tokenů můžu nahrát?

V Intune můžete nahrát až 3 000 tokenů.

Jak dlouho trvá, než portál po instalaci aplikace nebo jejím odebrání ze zařízení aktualizuje počet licencí?

Licence by se měly aktualizovat do několika hodin od instalace nebo odinstalace aplikace. Je třeba mít na paměti, že pokud koncový uživatel odebere aplikaci ze zařízení, zůstává licence danému uživateli nebo zařízení stále přiřazená.

Je možné přidělit aplikaci nadměrnému počtu subjektů? A pokud ano, za jakých okolností?

Ano. Správce Intune může aplikaci přidělit nadměrnému počtu uživatelů nebo zařízení. A to například tehdy, když zakoupí sto licencí k aplikaci XYZ a potom ji zacílí na skupinu s pěti sty členy. Prvním sto členům (uživatelům nebo zařízením) se licence přiřadí a u zbylých členů se přiřazení licence nezdaří.

Další kroky

Informace, s kterými budete moct lépe sledovat přiřazování aplikací, najdete v článku Jak sledovat přiřazení aplikací.

Informace o řešení potíží souvisejících s aplikacemi najdete v tématu Řešení potíží s aplikacemi.