Přiřazení licencí Microsoftu 365 uživatelům

Přiřadit licence uživatelům můžete buď na stránce Aktivní uživatelé nebo na stránce Licence. Použitá metoda závisí na tom, jestli chcete přiřadit licence na produkty konkrétním uživatelům nebo přiřadit uživatelské licence ke konkrétnímu produktu.

Poznámka

 • Jako správce nemůžete přiřadit nebo zrušit přiřazení licencí k předplatnému samoobslužného nákupu zakoupeného uživatelem ve vaší organizaci. Můžete převzít předplatné samoobslužného nákupu a pak přiřadit nebo zrušit přiřazení licencí.
 • U některých předplatných můžete předplatné zrušit jenom v omezeném časovém intervalu po zakoupení nebo obnovení předplatného. Pokud období zrušení uplynulo, vypněte opakované účtování, aby se předplatné na konci jeho období zrušilo.

Zjistěte, jak přidat uživatele a přiřadit licenci současně.

Tip

Pokud potřebujete pomoc s postupem uvedeným v tomto tématu, zvažte spolupráci se specialistou Microsoftu pro malé firmy. Se službou Podnikový asistent získáte vy i vaši zaměstnanci nepřetržitý přístup ke specialistům na malé firmy, kteří se starají o rozvoj vašeho podnikání, počínaje onboardingem až po každodenní používání.

Než začnete

Použití stránky Licence k přiřazení licencí uživatelům

Na stránce Licence můžete přiřadit nebo zrušit přiřazení licencí až pro 20 uživatelů najednou. Na stránce se zobrazují produkty, které vlastníte, počet dostupných licencí pro jednotlivé produkty a počet přiřazených licencí z celkového počtu dostupných licencí. Počet licencí je celkový součet licencí pro všechna předplatná pro stejný název produktu.

Můžete mít například jedno předplatné pro Microsoft 365 Business Premium, které má 5 licencí, a jiné předplatné s 8 licencemi pro stejný produkt. Na stránce Licence vidíte, že máte celkem 13 licencí pro Microsoft 365 Business Premium ve všech vašich předplatných. To se liší od toho, co vidíte na stránce Vaše produkty , která zobrazuje řádek pro každé předplatné, které vlastníte, i když jsou určené pro stejný produkt.

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Fakturační > licence .
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Fakturační > licence .
 1. Vyberte produkt.

 2. Na stránce s podrobnostmi o produktu vyberte Přiřadit licence.

 3. V podokně Přiřazení licencí uživatelům začněte psát jméno a vyberte ho z výsledků, abyste ho mohli přidat do seznamu. Můžete přidat až 20 uživatelů najednou.

 4. Pokud chcete přiřadit nebo odebrat přístup k určitým položkám, vyberte Zapnout nebo vypnout aplikace a služby.

 5. Až budete hotovi, vyberte Přiřadit a pak zavřete pravé podokno.

Pokud dojde ke konfliktu, zobrazí se zpráva s informacemi o problému a o tom, jak ho opravit. Pokud jste třeba vybrali licence obsahující konfliktní služby, zobrazí se vám chybová zpráva o tom, že je potřeba zkontrolovat služby zahrnuté v každé licenci a zkusit to znovu.

Změna aplikací a služeb, ke které má uživatel přístup

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Fakturační > licence .
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Fakturační > licence .
 1. Na stránce Licence vyberte řádek pro konkrétního uživatele.

 2. V pravém podokně vyberte nebo zrušte výběr aplikací a služeb, ke kterým chcete přístup povolit nebo odebrat.

 3. Až skončíte, vyberte Uložit a Zavřít.

Použití stránky Aktivní uživatelé k přiřazení licencí

Když k přiřazení licencí použijete stránku Aktivní uživatelé , přiřadíte uživatelům licence k produktům.

Přiřazení licencí více uživatelům

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. Vyberte kruhy vedle jmen uživatelů, kterým chcete přiřadit licence.

 2. Nahoře vyberte Spravovat licence na produkty.

 3. V podokně Spravovat licence na produkty vyberte Přiřadit další: Zachovat existující licence a přiřadit další > další.

 4. V části Licence zaškrtněte políčko pro licence, které mají vybraní uživatelé mít.
  Ve výchozím nastavení se uživatelům automaticky přiřadí všechny služby přidružené k těmto licencím. Omezit můžete i to, které služby budou mít uživatelé k dispozici. Zrušte zaškrtnutí políček u služeb, které nechcete, aby uživatelé měli.

 5. V dolní části podokna vyberte Uložit změny.
  Pokud nemáte dostatek licencí pro všechny, budete si možná muset koupit další licence.

Poznámka

Pokud chcete přiřadit licence pro velký počet uživatelů, použijte funkci Přiřadit licence uživatelům podle členství ve skupině v Azure Active Directory.

Přiřazení licencí jednomu uživateli

 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. V Centru pro správu přejděte na stránku Uživatelé > Aktivní uživatelé.
 1. Vyberte řádek uživatele, kterému chcete přiřadit licenci.

 2. V pravém podokně vyberte Licence a aplikace.

 3. Rozbalte oddíl Licence, zaškrtněte políčka u licencí, které chcete přiřadit, a vyberte Uložit změny.

Přiřazení licence uživateli typu host

Uživatele typu host můžete pozvat ke spolupráci s vaší organizací v Centru pro správu Azure Active Directory. Další informace o uživatelích typu host najdete v tématu Co je přístup uživatelů typu host v Azure Active Directory B2B? Pokud nemáte žádné uživatele typu host, přečtěte si článek Rychlý start: Přidání uživatelů typu host do adresáře v Azure Portal.

Důležité

Abyste mohli tyto kroky provést, musíte být globálním správcem.

 1. Přejděte do Centra pro správu Azure Active Directory.

 2. V navigačním podokně vyberte Uživatelé.

 3. V | Uživatelé Všichni uživatelé (Preview) vyberte Přidat filtry.

 4. V nabídce Vybrat pole zvolte Typ uživatele a pak vyberte Použít.

 5. V další nabídce vyberte Host.

 6. V seznamu výsledků vyberte uživatele, který potřebuje licenci.

 7. V části Spravovat vyberte Licence.

 8. Vyberte Zadání.

 9. Na stránce Aktualizovat přiřazení licencí vyberte produkt, pro který chcete přiřadit licenci.

 10. Na pravé straně zrušte zaškrtnutí políček u všech služeb, ke kterým nemá mít uživatel typu host přístup.

 11. Vyberte Uložit.

Další kroky

Pokud vaši uživatelé ještě nenainstalovali aplikace Office, můžete s uživateli sdílet úvodní příručku Pro zaměstnance , abyste mohli nastavit věci, jako je stažení a instalace Microsoftu 365 nebo Office 2019 na PC nebo Mac a jak nastavit aplikace Office a e-mail na mobilním zařízení.

Vysvětlení předplatných a licencí (článek)
Zrušení přiřazení licencí uživatelům (článek)
Zakoupení nebo odebrání licencí pro vaše předplatné (článek)