Apps

Operations

Check Name Availability

Zkontrolujte, jestli je k dispozici název aplikace IoT Central.

Check Subdomain Availability

Zkontrolujte, jestli je k dispozici subdoména aplikace IoT Central.

Create Or Update

Vytvořte nebo aktualizujte metadata aplikace IoT Central. Obvyklým vzorem pro úpravu vlastnosti je načtení metadat aplikace IoT Central a secu...

Delete

Odstraňte aplikaci IoT Central.

Get

Získejte metadata aplikace IoT Central.

List By Resource Group

Získejte všechny aplikace IoT Central ve skupině prostředků.

List By Subscription

Získejte všechny aplikace IoT Central v předplatném.

List Templates

Získejte všechny dostupné šablony aplikací.

Update

Aktualizujte metadata aplikace IoT Central.