Epizoda

Úvod do webGL 3D s HTML5 a Babylon.js: (05) Integrace herního kanálu s Babylon.js

Prozkoumejte práci s Blenderem, s využitím sandboxu a prozkoumáním 3ds Max.

Kompletní osnova kurzu: