Dokumentace k Advanced Threat Analytics

Advanced Threat Analytics (ATA) je místní platforma, která pomáhá chránit váš podnik před různými typy pokročilých cílených kybernetických útoků a útoků hrozících zevnitř. K tomu využívá informace z různých zdrojů dat ve vaší síti, které jí umožní zjišťovat chování uživatelů a dalších entit v organizaci a vytvářet o nich profil chování, a také speciální síťový parsovací modul ATA umožňující zachycovat a analyzovat síťový přenos více protokolů.


Vyzkoušet