Dokumentace k Advanced Threat AnalyticsAdvanced Threat Analytics Documentation

Advanced Threat Analytics (ATA) je místní platforma, která pomáhá chránit váš podnik před různými typy pokročilých cílených kybernetických útoků a útoků hrozících zevnitř. K tomu využívá informace z různých zdrojů dat ve vaší síti, které jí umožní zjišťovat chování uživatelů a dalších entit v organizaci a vytvářet o nich profil chování, a také speciální síťový parsovací modul ATA umožňující zachycovat a analyzovat síťový přenos více protokolů.Advanced Threat Analytics (ATA) is an on-premises platform that helps protect your enterprise from multiple types of advanced targeted cyber attacks and insider threats by using information from multiple data-sources in your network to learn the behavior of users and other entities in the organization and build a behavioral profile about them and by leveraging ATA's proprietary network parsing engine to capture and parse network traffic of multiple protocols.


VyzkoušetTry now