Vytváření a správa organizací

Doporučujeme vytvořit organizaci pro všechny aplikace s více spolupracovníky, abyste mohli lépe spravovat uživatele a jejich oprávnění.

Role organizace

Jedná se o tři role v rámci organizace a akce, které mohou provést:

Role Vytvoření aplikace Zobrazit všechny aplikace Správa nastavení Přidání lidí Správa sdílených distribučních skupin a Teams
Admins Ano Ano Ano Ano Ano
Collaborators (Spolupracovníci) Ano Pouze pokud patříte Ne Ne Ano
Členové Ano Pouze pokud patříte Ne Ne Ne
 • Správci jsou správci všech aplikací v organizaci. Přečtěte si další informace o oprávněních aplikace.

 • Když se někdo přidá do aplikace vlastněné organizací, dostane pozvánku jako členové organizace.

Vytvoření organizace

Pokud chcete vytvořit organizaci, přihlaste se a klikněte na rozevírací seznam Přidat nový a zvolte Přidat novou organizaci.

Poznámka

Při vytváření organizace se automaticky stanete správcem.

Nahrání ikony organizace

Přizpůsobte si organizaci tak, že nahrajete ikonu organizace:

 1. Na levém navigačním panelu vyberte organizaci.
 2. Výběr karty Spravovat
 3. Na pravé straně obrazovky klikněte na ikonu zástupné organizace.
 4. Vyberte soubor obrázku, který není větší než 512 pixelů a nepřekračuje 1 MB.

How to upload org icon

Přístup k organizacím

Všechny organizace jsou přístupné v levém navigačním panelu.

Přidání uživatelů do organizace

Existují dva způsoby, jak přidat uživatele do organizace:

Přímo do organizace:

 1. Na levém navigačním panelu vyberte organizaci.
 2. Vybrat osoby
 3. Zadejte e-mailovou adresu uživatele pro přidání uživatele.

Uživatel tak získá přístup k organizaci jako spolupracovník. Neuvidí ale žádnou z aplikací uvedených v organizaci, pokud nejsou explicitně pozvaní do aplikace nebo pokud jsou správcem organizace.

Přímo prostřednictvím aplikace:

 1. Výběr aplikace v organizaci
 2. Na levé straně navigace vyberte stránku Nastavení.
 3. Vybrat osoby
 4. Zadejte e-mailovou adresu uživatele pro přidání uživatele.

Přidání uživatele mimo organizaci do aplikace je automaticky přidá do organizace. Uživatel ale uvidí jenom aplikace, na které byli pozváni.

Změna rolí organizace uživatelů

 1. Na levém navigačním panelu vyberte organizaci.
 2. Vybrat osoby
 3. Vyberte uživatele.
 4. Opětovné přiřazení role pomocí rozevíracího seznamu

Roli spolupracovníků a dalších správců můžou změnit jenom správci.

Odebrání uživatelů z organizace

 1. Na levém navigačním panelu vyberte organizaci.
 2. Vybrat osoby
 3. Vyberte spolupracovníka.
 4. Klikněte na Odebrat z organizace.

Odebrání spolupracovníka z organizace odebere uživatele ze všech aplikací v organizaci.

Opuštění organizace

 1. V pravém horním rohu libovolné stránky klikněte na nabídku uživatele App Center.
 2. Výběr Nastavení účtu
 3. Vybrat organizace
 4. Klikněte na tlačítko Opustit podle organizace, kterou chcete opustit.

Poznámka

Pokud jste jediným správcem organizace, nemůžete organizaci opustit. Můžete buď zvýšit úroveň jiného spolupracovníka na správce, nebo odstranit celou organizaci.

Odstranění organizace

 1. Na levém navigačním panelu vyberte organizaci.
 2. Výběr možnosti Spravovat
 3. Na pravé horní straně klikněte na tlačítko Odstranit organizaci .

Poznámka

Organizace "Admins" můžou odstranit jenom organizace.

Další kroky