ID instalace aplikace

Co je ID instalace?

App Center neshromažďuje přímo osobní údaje ani uživatelem generovaný obsah vašich koncových uživatelů. Poskytujeme služby, ke kterým vývojář přistupuje pomocí naší sady SDK nebo webu. Data přenášená do těchto služeb závisí do značné míry na typu aplikace, kterou jste si zbudli a které z našich služeb vaše aplikace používá.

Pro každou App Center SDK nainstalovanou ve vaší aplikaci automaticky vytvoříme jedinečný identifikátor instalace (nebo zkráceně ID instalace). Toto ID instalace umožňuje našim službám zobrazovat a vracet smysluplné informace pro konkrétní zařízení. Identity vašich koncových uživatelů nemapujete tak, aby instaloval ID, ale můžete je namapovat pro účely dodržování gdpr.

Mapování ID instalace na ID uživatelů

Nejjednodušší způsob, jak přidružit ID instalace k uživatelům, je prostřednictvím mechanismu přihlašování. V tomto modelu vývojář přidruží identitu přihlášení k ID instalace při ověřování. Vzhledem k tomu, že nová instalace sady App SDK bude mít za následek zcela nové ID instalace, robustní návrh bude zahrnovat možnost mapování mnoha ID instalace na jednu identitu. V tuto chvíli musíte sami vytvořit implementaci, zatímco tým App Center naše návrhy a změří zájem zákazníků o takovou funkci.

Tady je postup načtení ID instalace pro...