Get-AksHciCluster

Stručný obsah

Vypíše Kubernetes spravované clustery včetně hostitele služby Azure Kubernetes.

Syntax

Get-AksHciCluster [-name <String>]

Popis

Vypíše Kubernetes spravované clustery včetně hostitele služby Azure Kubernete.

Příklady

Zobrazit seznam všech clusterů Kubernetes

PS C:\> Get-AksHciCluster

Výpis konkrétního clusteru Kubernetes

PS C:\> Get-AksHciCluster -name mycluster

Parametry

– název

Název vašeho clusteru.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Reference k prostředí PowerShell pro AksHci