Get-AksHciNodePool

Stručný obsah

Vypíše fondy uzlů v clusteru Kubernetes.

Syntax

Get-AksHciNodePool -clusterName <String>
                  [-name <String>]

Popis

Vypíše fondy uzlů v clusteru Kubernetes.

Příklady

Výpis všech fondů uzlů v clusteru Kubernetes

PS C:\> Get-AksHCiNodePool -clusterName mycluster

Vypsání konkrétního fondu uzlů v clusteru Kubernetes

PS C:\> Get-AksHciNodePool -clusterName mycluster -name nodepool1

Parametry

-název_clusteru

Název vašeho clusteru.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– název

Název fondu uzlů.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Reference k prostředí PowerShell pro AksHci