Install-AksHciGmsaWebhook

Stručný obsah

Nainstaluje do clusteru doplněk Webhooku gMSA.

Syntax

Install-AksHciGmsaWebhook -name <String> 
             [-activity <String>]           

Popis

Nainstaluje do clusteru doplněk Webhooku gMSA.

Příklady

Příklad

Install-AksHciGmsaWebhook -name mycluster

Parametry

– název

Alfanumerický název clusteru Kubernetes.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Activity

Název aktivity při aktualizaci průběhu.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Reference k prostředí PowerShell pro AksHci