Správa kapacity fyzické paměti ve službě Azure Stack Hub

Pokud chcete zvýšit celkovou dostupnou kapacitu paměti ve službě Azure Stack Hub, můžete přidat další paměť. Ve službě Azure Stack Hub se fyzický server označuje také jako uzel jednotky škálování. Všechny uzly jednotek škálování, které jsou členy jedné jednotky škálování, musí mít stejnou velikost paměti.

Poznámka

Než budete pokračovat, projděte si dokumentaci výrobce hardwaru a zjistěte, jestli výrobce podporuje upgrade fyzické paměti. Smlouva o podpoře dodavatele hardwaru OEM může vyžadovat, aby dodavatel provedl umístění racku fyzického serveru a aktualizaci firmwaru zařízení.

Následující diagram toku znázorňuje obecný proces přidání paměti do každého uzlu jednotky škálování.

Process to add memory into each scale unit node

Přidání paměti do existujícího uzlu

Následující kroky poskytují základní přehled procesu pro přidání paměti.

Upozornění

Nepoužívejte tyto kroky bez odkazu na dokumentaci k OEM.

Upozornění

Celá jednotka škálování se musí vypnout, protože upgrade paměti se nepodporuje.

  1. Zastavte Službu Azure Stack Hub pomocí kroků popsaných v článku Start a zastavení služby Azure Stack Hub .
  2. Upgradujte paměť na každém fyzickém počítači pomocí dokumentace výrobce hardwaru.
  3. Spusťte Službu Azure Stack Hub pomocí kroků v článku Start a zastavení služby Azure Stack Hub .

Další kroky