Školení a certifikace centra Azure StackAzure Stack Hub training and certification

Platí pro: Azure Stack integrovaných systémů centraApplies to: Azure Stack Hub integrated systems

Chcete se dozvědět víc o centru Azure Stack a předvedení centra Azure Stack?Want to learn about Azure Stack Hub and demonstrate your Azure Stack Hub proficiency? Podívejte se na následující možnosti školení a certifikace.Check out the following training and certification opportunities.

ŠkoleníTraining

CertifikaceCertification

Konfigurace a provozování hybridního cloudu s certifikací Microsoft Azure Stackho centra, zkouška 70-537Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub certification, Exam 70-537

Další krokyNext steps

Dokumentace centra Azure StackAzure Stack Hub documentation