Get-SupportSessionInfo

Syntaxe

Get-SupportSessionInfo [-AsJob]

Parametry

– AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Vstupy

Žádné

Výstupy

Microsoft. AzureStack. PrivilegedEndpointSecurity. PepCmdlets. AzureStackSupportSessionInfo

Další kroky

Informace o přístupu a používání privilegovaného koncového bodu najdete v tématu použití privilegovaného koncového bodu v centru Azure Stack.