Zpráva k vydání verze 2008 OEM v centru Azure StackAzure Stack Hub ruggedized 2008 OEM release notes

Tento článek obsahuje informace o vydaných verzích a verzích pro robustní centrum Azure Stack.This article contains release and version information for Azure Stack Hub ruggedized.

PřehledOverview

Tento dokument popisuje obsah služby Azure Stack hub narobustní aktualizace pro firmware a ovladače.This document describes the contents of Azure Stack Hub ruggedized first party updates for firmware and drivers. Tato aktualizace zahrnuje vylepšení a opravy pro nejnovější vydání centra Azure Stack.This update includes improvements and fixes for the latest release of Azure Stack Hub. Níže jsou uvedeny odkazy ke stažení:Below are the download links:

Základní a historii dokumentůBaseline and document history

Vydaná verzeRelease DatumDate Popis změnDescription of changes
20082008 10/13/202010/13/2020 Aktualizace balíčků OEM 2.2.2010.52.2.2010.5 OEM package updates

FirmwareFirmware

Systému BIOSBios

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 ve verzi 2.8.22.8.2 Opravili jsme oborový problém, na kterém se 2.6.4 verze systému BIOS, prostřednictvím 2.8.1, kde se systém může během napájení v době, kdy se konfiguruje paměť, zobrazovat na spouštěcí obrazovce.Fixed an industry-issue seen on BIOS versions 2.6.4 through 2.8.1 where the system may reset during power-on at the time "Configuring Memory" is displayed on the boot screen. Tento problém se týká konfigurace paměti DDR4 a zařízení NVDIMM-N.The issue is applicable to DDR4 and NVDIMM-N memory configurations.

Vylepšení, které řeší slabá místa zabezpečení (běžná ohrožení zabezpečení a rizika – CVE), jako je CVE-2020-0545, CVE-2020-0548 a CVE-2020-0549.Enhancement to address the security vulnerabilities (Common Vulnerabilities and Exposures-CVE) such as CVE-2020-0545, CVE-2020-0548, and CVE-2020-0549.
20052005 2.7.72.7.7

IDRACIDRAC

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 4.22.0.04.22.0.0 167411: Opravili jsme problém, který způsobil vynucené restartování systému při aktualizaci firmwaru prostřednictvím rozhraní Redfish API.167411: Fixed an issue that caused force system restart while updating firmware through Redfish API.

155376: Opravili jsme problém, který způsobil, že se iDRAC restart při shromažďování protokolů SupportAssist.155376: Fixed an issue that caused iDRAC to reboot while collecting SupportAssist logs.

162778: v důsledku služby virtuální konzoly byl opraven stav s nedostatkem paměti pro iDRAC.162778: Fixed a low memory condition on iDRAC due to virtual console service.
20052005 4.10.10.104.10.10.10

NIC-Azure uzly zásobníkuNIC-Azure Stack nodes

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 14.27.60.0814.27.60.08 Opravili jsme závažné tvrzení firmwaru, které způsobí, že IRISC přestane reagovat kvůli init_hca čekání na vystavení zámku toku časovače.Fixed a firmware fatal assert that cause the IRISC to stop responding due to init_hca waiting on the timers flow lock release.
20052005 14.26.60.0014.26.60.00

NIC – HLHNIC-HLH

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 19.5.1219.5.12 Vyřešil se problém u adaptérů Intel (R) Ethernet X710 10Gb, ve kterých indikátor LED zařízení zůstane zapnutý po blikání, když je indikátor LED zařízení nastavený na režim blikání z nastavení zařízení F2.Resolved an issue on Intel(R) Ethernet X710 10Gb adapters in which the device's LED stays on after blinking when device LED is set to blink mode from F2 Device Settings.
20052005 19.0.1219.0.12

HBA-Azure jednotky kapacity uzlu zásobníkuHBA-Azure Stack node capacity drives

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 16.17.01.0016.17.01.00
20052005 16.17.00.0516.17.00.05

HBA – HLH jednotky kapacityHBA-HLH capacity drives

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
2005, 20082005, 2008 25.5.7.000525.5.7.0005 Opravili jsme problém, kdy řadič při spuštění přestal reagovat kvůli neúplné konfiguraci nestálé paměti.Fixed an issue where a controller could stop responding at boot due to an incomplete non-volatile memory config.

Jednotky pro spouštění HBAHBA - boot drives

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
2005, 20082005, 2008 2.5.13.30242.5.13.3024 Pevná odlišnost PPID pro jednotky M. 2 VEDOUCÍho kontroleru na stránce inventáře hardwaru iDRACFixed PPID Discrepancy for M.2 drives of BOSS controller in iDRAC Hardware inventory page

CPLDCPLD

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 9.0.69.0.6 Řeší možné problémy, které IDRAC může přestat reagovat při aktualizaci firmwaru.Addresses possible issue where the IDRAC may stop responding during firmware update.
Bylo přidáno filtrování šumu signálu, aby se předešlo falešným chybám.Signal noise filtering added to prevent false errors reported.
Změnila se mapa paměti hostitele, aby se zabránilo potenciálnímu zablokování portů front-USB.Host memory map modified to prevent potential front USB port disablement.
20052005 1.0.61.0.6

Jednotka FWDrive FW

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 S402S402 Povolí budoucí aktualizace firmwaru online.Enables future online firmware updates
20052005 S401S401

OvladačeDrivers

NICNIC

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
20082008 2.40.22511.02.40.22511.0
20052005 2.30.21713.02.30.21713.0

Jednotky kapacity HBAHBA - Capacity drives

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
2005, 20082005, 2008 2.51.25.022.51.25.02

Jednotky pro spouštění HBAHBA - Boot drives

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
2005, 20082005, 2008 1.2.0.10511.2.0.1051

Chipset IntelIntel chipset

Verze vydaných verzíRelease version Verze firmwaruFirmware version ZměnyChanges
2005, 20082005, 2008 10.1.18243.818810.1.18243.8188