Běžné zásady podmíněného přístupu

Výchozí nastavení zabezpečení je skvělé pro některé, ale mnoho organizací potřebuje větší flexibilitu než nabídky. Mnoho organizací například potřebuje možnost vyloučit konkrétní účty, jako jsou jejich nouzový přístup nebo účty pro správu se zábrusem ze zásad podmíněného přístupu, které vyžadují vícefaktorové ověřování. Pro tyto organizace se můžou použít běžné zásady, na které se odkazuje v tomto článku.

Zásady podmíněného přístupu v Azure Portal

Účty pro nouzový přístup

Další informace o účtech pro nouzový přístup a o tom, proč jsou důležité, najdete v následujících článcích:

Typické zásady nasazené organizacemi

* Tyto čtyři zásady se nakonfigurují společně a napodobují funkce, které jsou povolené ve výchozím nastavení zabezpečení.

Další zásady

Další kroky