Dokumentace k Azure Active Directory Identity Governance

Azure Active Directory (Azure AD) Identity Governance pomáhá chránit, monitorovat a auditovat přístup k důležitým prostředkům a zároveň zajistit produktivitu zaměstnanců.

Zásady správného řízení identit

Přehled

video

Opakovaná certifikace přístupu ke skupinám, aplikacím a privilegovaným rolím

Přehled

Praktický průvodce

Nastavení nároku uživatelů na privilegované role

Přehled

Zajištění, že uživatelé uvidí právní omezení

Praktický průvodce