Dokumentace ke službě API Management

Naučte se využívat API Management k bezpečnému a škálovanému publikování rozhraní API vývojářům ze strany externích dodavatelů, partnerů i zaměstnanců. Kurzy, reference k rozhraní API a další dokumentace ukazují postupy vytváření a správy moderních bran rozhraní API pro stávající back-endové služby, ať už jsou hostované kdekoli.

Zprovoznění během 5 minut

Vytvoření instance API Managementu

Podrobné kurzy

Naučte se spravovat službu API Management.

  1. Import a publikování vašeho prvního rozhraní API
  2. Vytvoření a publikování produktu
  3. Napodobení odpovědí API
  4. Transformace a ochrana vašeho rozhraní API
  5. Monitorování publikovaných rozhraní API
  6. Ladění rozhraní API s využitím trasování požadavků
  7. Použití revizí k bezpečnému provedení nevýznamných změn
  8. Publikování několika verzí vašeho rozhraní API
  9. Přizpůsobení stylu stránek portálu pro vývojáře

Ukázky