Referenční architektury Azure

Naše referenční architektury jsou uspořádané podle scénáře a související architektury jsou seskupené dohromady. Každá architektura zahrnuje doporučené postupy a také důležité informace o škálovatelnosti, dostupnosti, možnostech správy a zabezpečení. Většina zahrnuje také nasaditelné řešení.

Přejděte k tématu: Velký objem dat | Webové aplikace | N-vrstvé aplikace | Virtuální sítě | Active Directory | Úlohy virtuálních počítačů

Řešení pro velké objemy dat

Webové aplikace

N-vrstvé aplikace

Virtuální sítě

Rozšíření místní služby Active Directory do Azure

Úlohy virtuálních počítačů