Referenční architektury Azure

Naše referenční architektury jsou uspořádané podle scénáře a související architektury jsou seskupené dohromady. Každá architektura zahrnuje doporučené postupy a také důležité informace o škálovatelnosti, dostupnosti, možnostech správy a zabezpečení. Většina zahrnuje také nasaditelné řešení.