Rozšíření investic do velkých objemů dat v místním prostředí s využitím služby HDInsight

HDInsight

Nápad řešení Solution Idea

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace, podrobnosti implementace, doprovodné materiály nebo příklady kódu, dejte nám vědět s názory na GitHubu.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Využijte možnosti pokročilé analýzy služby HDInsight, které vám umožní rozšířit vaše místní investice na velké objemy dat do cloudu a transformovat své podnikání.Extend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Stáhnout SVG této architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.