Zasílání zpráv

API Apps
Cache for Redis
Web Apps

Nápad řešení Solution Idea

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace, podrobnosti implementace, doprovodné materiály nebo příklady kódu, dejte nám vědět s názory na GitHubu.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Azure cache pro Redis podporuje standardní funkce pro publikování a odběr.Azure Cache for Redis supports standard publish and subscribe functionalities. Je ideální pro směrování zpráv v reálném čase a pro škálování webových komunikačních rozhraní, jako je například signál.It's ideal for routing real-time messages and scaling up web communication frameworks such as SignalR.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Stáhnout SVG této architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.