Uživatelská dokumentace ke službě Azure Automation

Přečtěte si, jak pomocí služby Automation nakonfigurovat a automatizovat provozní úlohy v hybridním prostředí. V kurzech, referencích k rozhraním API a další dokumentaci se dozvíte, jak automatizovat procesy, provádět správu aktualizací, zajistit požadovaný stav konfigurace, sledovat změny a shromažďovat údaje o inventáři.

Zprovoznění během 5 minut

Zjistěte, jak pomocí služby Automation automatizovat a konfigurovat prostředí Azure a hybridní prostředí:

Podrobné kurzy

Zjistěte, jak integrovat, nasazovat a spravovat vaše prostředí Azure a hybridní prostředí.

  1. Konfigurace úloh sledovacích procesů
  2. Správa aktualizací na virtuálním počítači
  3. Začlenění ve velkém měřítku
  4. Identifikace softwaru nainstalovaného na virtuálním počítači
  5. Řešení potíží se změnami na virtuálním počítači

Referenční informace