Časové limity

Doby provádění dotazů se můžou výrazně lišit v závislosti na:

 • Složitost dotazu
 • Množství analyzovaných dat
 • Zatížení systému v době dotazu
 • Zatížení pracovního prostoru v době dotazu

Možná budete chtít přizpůsobit časový limit dotazu. Výchozí časový limit je 3 minuty a maximální časový limit je 10 minut.

Hlavička požadavku časového limitu

Pokud chcete nastavit časový limit, použijte hlavičku Prefer v požadavku HTTP pomocí standardní wait předvolby, podrobnosti najdete tady . Hlavička Prefer umístí horní limit v sekundách na dobu, po jakou bude klient čekat na zpracování dotazu službou.

Odpověď

Pokud dotaz trvá déle než zadaný časový limit (nebo výchozí časový limit, pokud není zadaný), selže se stavovým kódem 504 Vypršení časového limitu brány.

Následující požadavek například umožňuje maximální stáří časového limitu serveru 30 sekund.

  POST https://api.loganalytics.io/v1/workspaces/{workspace-id}/query
  Authorization: Bearer <access token>
  Prefer: wait=30
  
  {
    "query" : "Heartbeat | count"
  }