Dokumentace k Azure Policy

Azure Policy pomáhá zajišťovat správu a prevenci potíží s IT prostřednictvím definic zásad, které vynucují pravidla a efekty pro vaše prostředky. Když použijete Azure Policy, prostředky budou odpovídat vašim firemním standardům a smlouvám o úrovni služeb. Naučte se vytvářet, přiřazovat a spravovat definice zásad prostřednictvím našich šablon Rychlý start, výukových kurzů a ukázek.

Zprovoznění během 5 minut

Další informace o vytváření, přiřazování a správě definic zásad v Azure

Podrobné kurzy

Další informace o vytváření, přiřazování a správě definic zásad v Azure

Ukázky

Následující ukázky JSON vám pomůžou vytvořit definice zásad v Azure.

Referenční informace