Vytvoření plánu přechodu na cloud

Plány přechodu na cloud převádějí vytyčené cíle strategie přechodu na cloud na akční plán. Cloudové týmy můžou využít plán přechodu na cloud jako vodítka pro svoje technické úsilí a k zajištění souladu se strategií firmy.

Proces plánu přechodu na cloud

Následující cvičení vám pomůžou zdokumentovat vaši technologickou strategii. Tento přístup zaznamenává úlohy podle priority, což podporuje úsilí o přechod. Plán přechodu na cloud se potom mapuje na metriky a motivace definované ve strategii přechodu na cloud.

Stáhněte si šablonu strategie a plánování architektury přechodu na cloud a během sestavování vaší strategie přechodu na cloud sledujte výstupy jednotlivých cvičení.

Další kroky

Začněte vytvářet plán přechodu na cloud se zaměřením digitální aktiva.