Publikování vlastního modelu | Náhled

Důležité

Vlastní Translator verze 2.0 je aktuálně ve verzi Public Preview. Některé funkce nemusí být podporované nebo mají omezené možnosti.

Publikování modelu zpřístupňuje použití s rozhraním Translator API. Projekt může mít jeden nebo mnoho úspěšně natrénovaných modelů. Pro každý projekt můžete publikovat pouze jeden model; Model ale můžete publikovat do jedné nebo více oblastí v závislosti na vašich potřebách. Další informace najdete v tématu Translator cen.

Publikování trénovaného modelu

Jeden model můžete publikovat na jeden projekt do jedné nebo více oblastí.

  1. Vyberte okno Publikovat model .

  2. Vyberte en-de s ukázkovými daty a vyberte Publikovat.

  3. Zkontrolujte požadované oblasti.

  4. Vyberte Publikovat. Stav by měl přejít z nasazení na nasazené.

    Screenshot illustrating the publish model blade.

Nahrazení publikovaného modelu

Pokud chcete nahradit publikovaný model, můžete publikovaný model vyměnit s jiným modelem ve stejných oblastech:

  1. Vyberte náhradní model.

  2. Vyberte Publikovat.

  3. V dialogovém okně Publikovat model vyberte možnost Publikovat znovu.

Další kroky