nahradit (Azure Cosmos DB)

PLATÍ PRO: SQL API

Nahradí všechny výskyty zadané hodnoty řetězce hodnotou jiné řetězcové hodnoty.

Syntaxe

REPLACE(<str_expr1>, <str_expr2>, <str_expr3>)  

Argumenty

str_expr1
Je řetězcový výraz, který má být prohledán.

str_expr2
Je řetězcový výraz, který se má najít.

str_expr3
Je řetězcový výraz, který nahradí výskyty str_expr2 v str_expr1.

Návratové typy

Vrátí řetězcový výraz.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít REPLACE v dotazu.

SELECT REPLACE("This is a Test", "Test", "desk") AS replace

Zde je sada výsledků.

[{"replace": "This is a desk"}]  

Poznámky

Tato systémová funkce nebude index využívat.

Další kroky