Dokumentace ke službě Azure Data Lake Storage Gen1

Naučte se používat Azure Data Lake Storage Gen1 (dříve označované jako Azure Data Lake Store) k vytvoření úložiště ve velkém měřítku, které je kompatibilní s Hadoopem, pro účely analýzy dat libovolné velikosti, typu a rychlosti příjmu. Kurzy, odkazy na rozhraní API a další dokumentace obsahují informace o tom, jak nastavit a úložiště Data Lake a přistupovat k němu pro účely provozní a zjišťovací analýzy.

Pokud se chcete o verzi Preview služby Data Lake Storage Gen2 dozvědět víc, podívejte se na produktovou stránku.


Referenční informace